Docent: Monika Milz

Monika Milz (1957) heeft een bedrijfseconomische en Human Resources achtergrond. Na 30 jaar in lijn- en staffuncties in de bankwereld heeft zij 10 jaar geleden de doorstart gemaakt als zelfstandig ondernemer en professioneel toezichthouder. Zij werkt sinds 2011 als boardroom consultant en coach. Al vele jaren is Monika zelf ook toezichthouder en treedt zij op als docent voor bestuur en toezicht met als expertise “de werkgeversrol van de toezichthouder”. Publicaties - mede van haar hand - zijn  “ONVRIJWILLIG – Lessen uit gedwongen vertrek van bestuurders” (Mediawerf 2020) en “De smalle en de brede werkgeversrol van de raad van toezicht” VTOI-NVTK (2020).

2 opleidingen

Leergang voor de voorzitter

Themabank: Ondersteuning van RvT, Informatievoorziening en werkbezoek, (Mede)zeggenschap en cliƫntenraad, Innovatie van governance (keten- en netwerkgovernance), Corporate governance / toezicht in andere sectoren, Voorzitterschap (Goed beslagen ten ijs), Reflectie en evaluatie, Boardroom dynamics
Thema: Sturing, Vaardigheid & effectiviteit, Integraal toezicht
Doelgroep: Meer ervaren
Doel: Kennis, Vaardigheid
Tijdsduur: 3 dagen
Locatie: Omgeving Amersfoort
Max. aantal deelnemers: 15
Kosten: € 1625,00

De voorzitter is cruciaal voor het goed functioneren van de raad en is daarmee bepalend voor de toegevoegde waarde die de raad heeft voor de organisatie. Daarbij gaat het om inhoud, houding en gedrag.

Werkgeverstaken van de raad van toezicht

Themabank: Werkgeversrol RvT / bezoldiging
Thema: Strategie, Sturing, Kwaliteit, Integraal toezicht
Doelgroep: Minder ervaren, Meer ervaren
Doel: Kennis, Inzicht opdoen van andere deelnemers, Reflectie, Ervaringen delen
Tijdsduur: 1 dag
Locatie: Omgeving Amersfoort
Max. aantal deelnemers: 15
Kosten: € 545,00

Zorgen voor een goede bestuurder en daar continu aandacht voor houden is een hoofdtaak van de raad en in het bijzonder voor de commissie die deze taken op zich neemt. Dat begint bij de meest essentië

Home PublicatiesAgendaOpleidingen
Goed Toezicht
Inloggen