Docent: Marius Buiting

mr. Marius Buiting is arts, jurist en directeur van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ). Hiernaast vervult hij meerdere publieke functies op het gebied van zorg en samenleving, in binnen en buitenland.

Zorgbeleid en het verbeteren van de kwaliteit van de zorg, loopt als een rode draad door zijn leven. Hij heeft daarbij ervaring in het hele spectrum van lokaal tot Europees, en van vrijwilligers / ervaringsdeskundigen tot specialisten en wetenschappers. Samen met Wouter Hart heeft hij het boek ‘Verdraaide organisaties’ geschreven. Volgens hen zijn organisaties ‘verdraaid’ omdat hun natuurlijke principes verloren zijn gegaan onder een lawine van onnatuurlijke management logica.                                                

2 opleidingen

Advanced Leiderschap Programma Goed Toezicht

Themabank: Ondersteuning van RvT, Informatievoorziening en werkbezoek, (Mede)zeggenschap en cliƫntenraad, Innovatie van governance (keten- en netwerkgovernance), Corporate governance / toezicht in andere sectoren, Voorzitterschap (Goed beslagen ten ijs), Reflectie en evaluatie, Boardroom dynamics
Doelgroep: Meer ervaren
Tijdsduur: 2 dagen
Locatie: Midden-Nederland
Max. aantal deelnemers: 16
Kosten: € 1525,00

De kwaliteit van wonen, zorg en welzijn hangt voor veel mensen in Nederland af van het functioneren en presteren van maatschappelijke ondernemingen, zoals onderwijsinstellingen, woningcorporaties en z

Oriëntatiesessies aankomende toezichthouder voor meer diversiteit

Themabank: Ondersteuning van RvT, Informatievoorziening en werkbezoek, Belanghoudersbeleid (intern en extern), Jeugdzorg, Eerstelijnszorg, Gehandicaptenzorg, GGZ en forensische zorg, Mantelzorg en vrijwilligerswerk, Verpleging, verzorging en thuiszorg, Welzijn, Ziekenhuizen
Thema: Integraal toezicht
Doelgroep: Minder ervaren
Doel: Kennis, Ervaringen delen
Tijdsduur: 3 dagen
Locatie: Omgeving Amersfoort
Max. aantal deelnemers: 15
Kosten: € 1175,00

Het is meer en meer van belang dat raden van toezicht qua samenstelling van haar leden ook de samenleving representeren. Ook om goed in te spelen op de ontwikkelingen in de samenleving en de diensten