Docent: Lilian Kraan

Lilian Kraan is gecertificeerd coach en geregistreerd intervisiebegeleider. Zij coacht bestuurders, professionals en ondernemers die veel verantwoordelijkheid dragen, met hun hoofd en onder een bepaalde druk werken. Met een achtergrond als advocaat (2007-2016), MfN-registermediator (2017-2020) en commissaris (2012-heden) spreekt zij dezelfde taal als haar doelgroep. In individuele coaching, intervisiegroepen en het programma Verbindend Leiderschap voor directieteams, partnergroepen en maatschappen heeft zij inmiddels honderden mensen begeleid in de verbinding met zichzelf en met de ander. Lilian deed de coachopleiding bij het ITIP (registeropleiding CPION), een MfN-erkende mediationopleiding en verschillende specialisatie-opleidingen zoals systemisch en lichaamsgericht coachen. De combinatie van de analyse en de intuïtie is kenmerkend voor haar werk.

1 opleiding

Effectief toezichthouden voor advanced toezichthouders

Themabank: Belanghoudersbeleid (intern en extern), Werkgeversrol RvT / bezoldiging, Transparantie
Thema: Sturing, Vaardigheid & effectiviteit, Integraal toezicht
Doelgroep: Meer ervaren
Doel: Kennis, Vaardigheid, Inzicht opdoen van andere deelnemers, Ervaringen delen
Tijdsduur: 2 dagen
Locatie: Omgeving Amersfoort
Max. aantal deelnemers: 12
Kosten: € 1075,00

Over het samenspel tussen bestuur en RvT en de betekenis van de stakeholders

Home PublicatiesAgendaOpleidingen
Goed Toezicht
Inloggen