Docent: Theo Schraven

Drs. Theo Schraven is zelfstandig bestuursadviseur op het gebied van governance. Theo adviseert bestuurders en toezichthouders in het maatschappelijk domein. Tevens actief in innovatieve vraagstukken rondom dit thema (governance in tijden van zelforganisatie en netwerken, eigenaarschap van professionals, andere vormen van medezeggenschap). Hij heeft 50 publicaties op zijn naam staan, merendeels over governance. Zo publiceerde hij als eerste over  de ontwikkeling en betekenis van‘waardengericht toezicht’.

1 opleiding

Een andere kijk op Gezondheid & Governance

Themabank: Veranderend zorglandschap en samenleving, Jeugdzorg, Eerstelijnszorg, Gehandicaptenzorg, Verpleging, verzorging en thuiszorg, Welzijn, Ziekenhuizen, Preventie en public health
Thema: Kwaliteit, Integraal toezicht
Doelgroep: Minder ervaren, Meer ervaren
Doel: Kennis, Inzicht opdoen van andere deelnemers, Reflectie, Ervaringen delen
Tijdsduur: 1 dag
Locatie: Omgeving Amersfoort
Max. aantal deelnemers: 15
Kosten: € 645,00

Het denken over ziekte en gezondheid en het inrichten van de gezondheidszorg is aan verandering onderhevig. Vanuit het verleden is de zorg nog dominant gericht op repareren, herstellen of voorkomen va

Home PublicatiesAgendaOpleidingen
Goed Toezicht
Inloggen