Docent: Mieke Reynen

Mieke Reynen is voormalig bestuurder in de eerstelijnszorgzorg in Rotterdam Zuid. Zij heeft het netwerk Samen één in Feijenoord opgezet waar 43 organisaties vanuit diverse sectoren, zorg, welzijn, wonen, onderwijs en participatie samen werken aan het verkleinen van de gezondheidsverschillen in dit gebied. Op dit moment is zij toezichthouder in de ouderenzorg, ziekenhuis, dak- en thuislozen en commissaris bij een woningcorporatie en verbonden aan het Institute for Positive Health (iPH) als senior adviseur en expert in de vertaling naar de praktijk en toepassing in achterstandswijken. Zij ondersteunt de Provincie Limburg in hun ambitie en de beweging Limburg Positief Gezond.

1 opleiding

Een andere kijk op Gezondheid & Governance

Themabank: Veranderend zorglandschap en samenleving, Jeugdzorg, Eerstelijnszorg, Gehandicaptenzorg, Verpleging, verzorging en thuiszorg, Welzijn, Ziekenhuizen, Preventie en public health
Thema: Kwaliteit, Integraal toezicht
Doelgroep: Minder ervaren, Meer ervaren
Doel: Kennis, Inzicht opdoen van andere deelnemers, Reflectie, Ervaringen delen
Tijdsduur: 1 dag
Locatie: Omgeving Amersfoort
Max. aantal deelnemers: 15
Kosten: € 645,00

Het denken over ziekte en gezondheid en het inrichten van de gezondheidszorg is aan verandering onderhevig. Vanuit het verleden is de zorg nog dominant gericht op repareren, herstellen of voorkomen va