Docent: Johan Visser

Drs. Johan Visser heeft zorginhoudelijke, management- en bestuurlijke ervaring binnen de gehandicaptenzorg, ouderenzorg en revalidatie. Vanuit zijn bedrijf Principle Care ondersteunt hij zorgorganisaties bij ontwikkelvraagstukken. Johan is sinds 2011 voorzitter van diverse raden van toezicht bij organisaties in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Hiernaast is hij commissaris bij een organisatie voor ambulante GGZ.  Hij verbindt zich bewust aan waardengestuurde organisaties met veel autonomie en regelruimte voor de professional. Hiernaast is Johan actief betrokken bij de verdere ontwikkeling van governance die recht doet aan de noodzaak om binnen toezicht op kwaliteit van zorg ruimte te geven aan narratieve, reflectieve en participatieve benaderingswijzen.

1 opleiding

Verdiepende leergang: toezicht op kwaliteit

Themabank: Risicomanagement, Informatievoorziening en werkbezoek, Veranderend zorglandschap en samenleving, Kwaliteit en veiligheid, Reflectie en evaluatie
Thema: Sturing, Kwaliteit
Doelgroep: Minder ervaren, Meer ervaren
Doel: Kennis, Ervaringen delen
Tijdsduur: 3 dagen
Locatie: Omgeving Amersfoort
Max. aantal deelnemers: 15
Kosten: € 1925,00

Hoe houdt u nu écht goed toe op kwaliteit van zorg? Welke (schriftelijke) informatie is nodig, welke aanvullende activiteiten zijn zinvol, welke bronnen kunnen gehanteerd worden en op welke passende

Home PublicatiesAgendaOpleidingen
Goed Toezicht
Inloggen