Docent: Johann Glaubitz

Johann begeleidt governance-simulaties en is trainingsacteur. Na zijn opleiding tot bevoegd eerstegraads docent Drama heeft hij bij verschillende theatergezelschappen gespeeld. Waarna hij de overstap heeft gemaakt naar trainen en coachen. Bij zijn huidige werkzaamheden heeft de begeleiding van toezichthouders en het hoger management zijn aandacht.

In zijn begeleiding is het ervarend leren de leidraad. Hij biedt deelnemers de gelegenheid om naar het eigen functioneren te kijken vanuit de verschillende rollen en de daarbij behorende specifieke context. Bewust zijn van je rol en de daaraan gekoppelde verantwoordelijkheden versterkt de persoonlijke effectiviteit en daarmee ook  de inbreng en impact van de toezichthouder.

1 opleiding

Leergang 'De nieuwe toezichthouder in zorg & welzijn'

Themabank: Ondersteuning van RvT, Informatievoorziening en werkbezoek, Innovatie van governance (keten- en netwerkgovernance), Corporate governance / toezicht in andere sectoren, Werkgeversrol RvT / bezoldiging, Innovatie en ontwikkeling, Reflectie en evaluatie, Transparantie, Boardroom dynamics
Thema: Vaardigheid & effectiviteit, Integraal toezicht
Doelgroep: Minder ervaren
Doel: Kennis, Vaardigheid
Tijdsduur: 4 dagen
Max. aantal deelnemers: 15
Kosten: € 1862,00

Het toezichthouderschap is een vak met vele dimensies. In een beperkte tijdsinvestering is het zaak om goed zicht te krijgen en te houden op de ontwikkeling van de zorginstelling en de besturing daarv

Home PublicatiesAgendaOpleidingen
Goed Toezicht
Inloggen