Docent: Jan Nekkers

Drs. Jan Nekkers is directeur en oprichter van Futureconsult. Hij heeft meer dan vijfentwintig jaar ervaring met trendonderzoek, het opstellen van scenario’s en toekomstvisies.

Hij was onder meer werkzaam als onderzoeker bij de Universiteit van Leiden, als stafmedewerker bij de Wiardi Beckman Stichting, als beleidsadviseur bij de PvdA en als organisatieadviseur. In die tijd schreef hij diverse publicaties over politieke geschiedenis en het ambacht van de politiek, waaronder de bestseller: Regerenderwijs uit 1994 (samen met Peter Rehwinkel)

Rond 1995 startte Jan Nekkers bureau Futureconsult een adviesbureau gespecialiseerd in toekomstverkenningen en toekomstscenario’s. De missie van Futureconsult is zijn opdrachtgevers te helpen om zinvol en gestructureerd over hun toekomst na te denken. Goede scenario’s helpen je namelijk om de impact van een veranderende omgeving op je organisatie te begrijpen én om een toekomstgerichte strategie te bepalen.

Futureconsult heeft in de loop der jaren meer dan duizend scenariostudies en toekomstverkenningen uitgevoerd en geldt dan ook als dé specialist op dit gebied. Opdrachtgevers waren met name ministeries en lokale overheden. Zo begeleidde Futureconsult visietrajecten voor enkele tientallen gemeenten in Nederland. Maar ook het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties weten Futureconsult te vinden. Voor hen begeleidde Futureconsult een aantal early warning systemen, waardoor zij sneller kunnen anticiperen op vroege signalen van verandering.

Jan Nekkers is een ‘reflective practitioner’. Hij vindt het belangrijk te reflecteren op de praktijk van toekomstverkennen en scenarioplanning. Hij stelde in 2007 zijn ervaring te boek in het praktische handboek over scenariotechniek ‘Wijzer in de Toekomst’. Dit boek bleek een schot in de roos. Na een 17e druk in 2020  dat inmiddels na de 17e druk in 2020 in een geheel herziene versie is verschenen. Daarin staan naast state of the art methoden voor het ontwikkelen en gebruiken van toekomstscenario’s ook een veelheid tips and tricks uit de praktijk.

Jan Nekkers geeft regelmatig lezingen en masterclasses over scenarioplanning, visieontwikkeling en toekomstonderzoek.

1 opleiding

Advanced Leiderschap Programma Goed Toezicht

Themabank: Ondersteuning van RvT, Informatievoorziening en werkbezoek, (Mede)zeggenschap en cliƫntenraad, Innovatie van governance (keten- en netwerkgovernance), Corporate governance / toezicht in andere sectoren, Voorzitterschap (Goed beslagen ten ijs), Reflectie en evaluatie, Boardroom dynamics
Doelgroep: Meer ervaren
Tijdsduur: 2 dagen
Locatie: Omgeving Amersfoort
Max. aantal deelnemers: 16
Kosten: € 1525,00

De kwaliteit van wonen, zorg en welzijn hangt voor veel mensen in Nederland af van het functioneren en presteren van maatschappelijke ondernemingen, zoals onderwijsinstellingen, woningcorporaties en z

Home PublicatiesAgendaOpleidingen
Goed Toezicht
Inloggen