Evaluatie & Reflectie leerpunten

Evaluatie leerpunten

Op 16 oktober 2020 heeft onder externe begeleiding de evaluatie RvT plaatsgevonden in een open gesprek waarin de ontwikkel- en aandachtspunten zijn benoemd. In het laatste uur is de RvB aangeschoven en is samen de reflectie voortgezet.

De RvT is van mening dat het richting RvB over het algemeen rolvast is en dat de rolduidelijkheid goed wordt bewaakt. Wel is men van mening dat het gesprek tijdens vergaderingen effectiever gevoerd kan worden.

De thematische besprekingen worden het meest gewaardeerd door de leden van de RvT.

De RvB maakt weinig gebruik van de klankbordfunctie van de RvT maar waardeert deze wel. In kleiner gezelschap zoals bij de auditcommissie komt deze klankbordfunctie wel aan de orde.

Reflectie leerpunten

Besloten is om voorafgaand aan overleg RvT met RvB met de RvT onderling een half uur vooroverleg te hebben. Daarin wordt besproken hoe agendapunten behandeld gaan worden aan de hand van de info die voor handen is. De metafoor van de helikopter (hoofdlijnen) en af en toe duikboot (diepgang) is hierbij bruikbaar.

Themabesprekingen zullen waar mogelijk worden aangevuld met een bezoek op locatie zodat er een ‘natuurlijke’ verbinding tot stand komt.

De RvB zal meer gebruik gaan maken van de klankbordfunctie door eerder (telefonisch) contact te zoeken.

Home PublicatiesAgendaOpleidingen
Goed Toezicht
Inloggen