Organisatie

NVTZ lid

ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen

Telefoonnummer 0115 688 000
E-mailadres Raad van Toezicht rvbzorgsaam@zzv.nl
Website http://www.zorgsaam.org
Regio Zuid-Holland en Zeeland
Bezoek- en postadres Wielingenlaan 2 2
4535 PA Terneuzen
Branche Zorg en welzijn
Subbranche(s)
  • Algemene/categorale ziekenhuizen

Goed Toezicht

Goed beslagen ten ijs

Goed beslagen ten ijs staat voor kennisvergaring door middel van scholing. Hierbij is de raad van toezicht doorlopend bezig met kennis- en competentieontwikkeling. Toezichthouders zonder ervaring in het toezicht in de zorg en/of welzijnssector volgen een cursus voor nieuwe toezichthouders. Daarnaast volgt eens in de vier jaar, één lid van de raad van toezicht, meestal de voorzitter, een leiderschapscursus.

> Lees meer over Goed beslagen ten ijs

Transparantie

Transparantie staat voor aanspreekbaarheid en verantwoording. Het is in ieder geval duidelijk wie er in de raad van toezicht zit, raden van toezicht zijn bereikbaar door middel van een e-mailadres en hebben een visie op toezicht.

> Lees meer over Transparantie

Evaluatie en reflectie

Evaluatie en reflectie staat voor professionalisering door middel van regelmatige evaluatie van en reflectie op het eigen functioneren. Raden van toezicht evalueren ieder jaar hun eigen functioneren en doen dit eens in de drie jaar onder begeleiding van een externe evaluator. Raden van toezicht maken eens in de drie jaar gebruik van een andere vorm van reflectie, passend bij de aandachtspunten van hun raad.

> Lees meer over evaluatie en reflectie

Home PublicatiesAgendaOpleidingen
Goed Toezicht
Inloggen