Evaluatie & Reflectie leerpunten

Evaluatie leerpunten

-RvT: Versterking rol-bewustzijn RvT: meer prospectief en participatief intern en mogelijk ook extern (in afstemming met de bestuurder);
-RvT: in toezicht op de operatie, steeds de kernwaarden terug laten komen.
-Bestuurder: Duidelijk formuleren wat ik van de raad van toezicht verwacht.

Reflectie leerpunten