Goed beslagen ten ijs

Cursus voor nieuwe toezichthouders in zorg en/of welzijn

3 leden van de raad van toezicht hebben een beginnersopleiding gevolgd.

Leiderschapstraject

Leergang voor de Voorzitter van de raad van toezicht - NVTZ Academie
Gevolgd op 02-12-2020

Kennis- en competentieontwikkeling

2014: P. van Eijk: Financiele sturing voor toezichthouders in de zorg (NVTZ)
2014: P. van Eijk: Financiele sturing voor toezichthouders in de zorg (NVTZ)
2016: H. Beaard: De verdiepende leergang: Toezicht op kwaliteit en veiligheid (NVTZ Academie)
2016: H. Beaard: Ledenvergadering (NVTZ)
2016: H. Beaard: Regiobijeenkomst (NVTZ)
2016: L. Voogt: De nieuwe Toezichthouder in Zorg & Welzijn (NVTZ Academie)
2016: L. Voogt: Vertrouwenspersoon (NOC*NSF)
2016: P. van Eijk: Financien en strategie (NVTZ)
2016: P.N. van Eijk: "Strategische keuzes"extern krachtenveld scenario's" (NVTZ Academie)
2017: H. Beaard: Regiobijeenkomst Noord-Brabant (NVTZ)
2017: H. Beaard: Ledenvergadering (NVTZ)
2017: Hannie Treffers: Sturen en toezicht op cultuur en gedrag (NVTZ)
2017: Hannie Treffers: De nieuwe toezichthouder in zorg en welzijn (NVTZ)
2017: L. Voogt: Strategisch Vastgoed (NVTZ Acadeie)
2018: Hannie Treffers: Jubileumcongres NVTZ (NVTZ)
2019: Hannie Treffers: Governance Class 2019 (Erasmus Centrum voor Zorgbestuur)

2019: Hannie TreffersVerdiepende leergang Toezicht op kwaliteit (NVTZ)

2021: Hannie Treffers: De Toezichthouder als werkgever (Diemen en van Gestel)

Home PublicatiesAgendaOpleidingen
Goed Toezicht
Inloggen