Evaluatie & Reflectie leerpunten

Evaluatie leerpunten

De Raad evalueert elk jaar het eigen functioneren, zowel van het collectief als van de individuele leden.
In mei 2017 heeft deze evaluatie plaats gevonden onder leiding van een externe deskundige.

Hierbij zijn de volgende zaken aan de orde gekomen:
- visie op toezicht
- toetsingskader
- toezichtkader
- toezichtprocessen
- toezichtstijl.

Wat betreft 2018 zijn de volgende leerpunten evaluatie weer te geven:
- er is een eigen toezichtvisie voor de RvT geformuleerd
- er is een scholingsplan voor de RvT vastgesteld
- de organisatie van een jaarlijkse bijeenkomst RvT met concernteam, ondernemingsraad, cliƫntenraad en VVAR
- aansluitend aan elke vergadering van de RvT een evaluatie van de vergadering.

Reflectie leerpunten

De Raad evalueert elk jaar het eigen functioneren, zowel van het collectief als van de individuele leden.
In mei 2017 heeft deze evaluatie plaats gevonden onder leiding van een externe deskundige.

Hierbij zijn de volgende zaken aan de orde gekomen:
- visie op toezicht
- toetsingskader
- toezichtkader
- toezichtprocessen
- toezichtstijl.

Wat betreft 2018 zijn de volgende punten aan te geven:
- er is een eigen toezichtvisie voor de RvT geformuleerd
- er is een scholingsplan voor de RvT vastgesteld
- de organisatie van een jaarlijkse bijeenkomst van RvT met concernteam, ondernemingsraad, cliƫntenraad en VVAR
- aansluitend aan elke vergadering van de RvT een evaluatie van de vergadering.

Home PublicatiesAgendaOpleidingen
Goed Toezicht
Inloggen