Goed beslagen ten ijs

Cursus voor nieuwe toezichthouders in zorg en/of welzijn

3 leden van de raad van toezicht hebben een beginnersopleiding gevolgd.

Leiderschapstraject

Gevolgd

Kennis- en competentieontwikkeling

2016: Arie Dost: Lessons learned Maevita (Udink Advocaten)
2016: Arie Dost: Themabijeenkomst 'Treasury in de zorg' (Thésor)
2016: Hans Dijkstra: (zelf) organiseren, voorbereiden en bijwonen bijeenkomst over belang gerechtelijke uitspraken"'Maevita' voor bestuurders en toezichthouders (Hans Dijkstra)
2016: Hans Dijkstra: Voorbereiden en bijwonen bijeenkomsten Wetenschappelijke Adviesraad NVTZ (4 x) (NVTZ)
2016: Hans Dijkstra: Voorbereiden en bijwonen werkgroep Innovatie NVTZ (NVTZ)
2016: Hans Dijkstra: Bijeenkomst presentatie governancecode zorg (NVTZ)
2016: Hans Dijkstra: Themabijeenkomst 'Treasury in de zorg' (Thésor)
2016: Leo Duifhuizen: Voorzittersbijeenkomst voorzitters Raden van Toezicht (NVTZ)
2016: Leo Duifhuizen: Intervisie over governance vraagstukken bijgewoond (groevenbeek College)
2016: Leo Duifhuizen: Scholing met betrekking tot financieringsvraagstukken (Groevenbeek College)
2016: Leo Duifhuizen: Literatuur bestudeerd betreffende governance (zelfstudie)
2016: Leo Duifhuizen: Themabijeenkomst 'Treasury in de zorg (Thésor)
2016: Mark van de Streek: Literatuur over governance en relevante ontwikkelingen in de ouderenzorg (zelfstudie)
2016: Mark van de Streek: Academische leergang 'Publieke strategie en leiderschap' afgerond (AOG School of Management)
2016: Mark van de Streek: Afstemming / kennisuitwisseling met toezichthouders in andere (zorg) instellingen (zelfstudie)
2016: Mark van de Streek: Thema bijeenkomst 'Treasury in de zorg' (Thésor)
2017: Arie Dost: Werksessies Algemene ledenvergadering NVTZ (NVTZ)
2017: Hans Dijkstra: Voorbereiden/bijwonen vier bijeenkomsten Wetenschappelijke Adviesraad NVTZ (NVTZ)
2017: Hans Dijkstra: Deelname intervisiegroep toezichthouders/bestuurders 'Sapere Aude' (2-3x per jaar) (-)
2017: Mark van de Streek: Management Development traject (deel gevolgd) (TIAS)
2017: Mark van de Streek: Masterclass: bureaucratie in de publieke sector (Rene ten Bos)
2018: Arie Dost: Leergang Toezicht op Kwaliteit (NVTZ)
2018: Arie Dost: Strategisch Vastgoed (NVTZ)
2018: Hans Dijkstra: Post-Master 'Psychologie van Organisatieverandering' (Radboud Management Academy )
2018: Hans Dijkstra: Deelname intervisiegroep toezichthouders/bestuurders 'Sapere Aude' (2-3x per jaar) (-)
2018: Hans Dijkstra: Deelname ('private') intervisiegroep, 5x per jaar (-)
2018: Hans Dijkstra: Bijeenkomsten over zelforganisatie in de zorg (Philadelphia Zorg)
2018: Hans Dijkstra: Bijwonen vaktechnische jaarverslaglegging update BDO en Rabo (BDO Accountants en Rabobank)
2018: Hans Dijkstra: Bijwonen vaktechnische update (Zanders Treasury & Finance Solutions )
2018: Hans Dijkstra : 3 workshops gevolgd tijdens jaarvergadering NVTZ (NVTZ)
2018: Hans Dijkstra : Voorbereiden en bijwonen bijeenkomsten Wetenschappelijke Adviesraad NVTZ (NVTZ)
2018: Jan Duenk: Toezicht op cultuur en gedrag (NVTZ)
2018: Jan Duenk: Strategische keuzen; extern krachtenveld en scenario's (NVTZ)
2018: Jan Duenk: VWS-congres 'Goede zorg vraagt om goed bestuur' (VWS)
2018: Jan Duenk: Moreel kompas bij dilemma's (NVTZ)
2018: Leo Duifhuizen: Deelname aan evaluatie functioneren RvT onder begeleiding externe deskundige (-)
2018: Leo Duifhuizen: Bestuderen toezichtvisies en formuleren toezichtvisie voor de RvT van de ZNWV (-)
2018: Leo Duifhuizen: Cursus Proactief toezichthouden (NVTZ)
2018: Leo Duifhuizen: Toezicht op cultuur en gedrag (NVTZ)
2018: Leo Duifhuizen: Bijeenkomst van de NVTZ voor voorzitters RvT (NVTZ)
2018: Mark van der Streek: Programma leiderschapsontwikkeling (PWC)
2018: Mark van der Streek: Masterclass Network Leadership (Windesheim)
2018: Mark van der Streek: Bijeenkomst digitalisering en innovaties (Bureau Gartner)
2018: Mark van der Streek : Workshop gegeven door trendwatcher Erik van Zuidam (Erik van Zuidam)

Home PublicatiesAgendaOpleidingen
Goed Toezicht
Inloggen