Evaluatie & Reflectie leerpunten

Evaluatie leerpunten

De zelfevaluatie vond plaats op 7 april 2021.

De zelfevaluatie is opgebouwd uit 2 delen:
1. Alleen met de leden van de raad van toezicht

2. Gezamenlijk met de leden van de raad van bestuur en de bestuurssecretaris

Uitwerking 1: Aandacht is besteed aan de actiepunten van de vorige zelfevaluatie, waarbij geconstateerd is dat alle punten zijn behandeld. De contacten met de medezeggenschapsorganen verlopen prettig en de gezamenlijke bijeenkomst is als positief ervaren. Het jaarverslag van de raad van toezicht is ingekort. 

De onderlinge samenwerking verloopt goed en ieder ervaart voldoende ruimte om kritisch onderwerpen aan de orde te stellen. Aandacht gaat uit naar het vertrek van twee ervaren leden raad van toezicht (inclusief voorzitter), ook in combinatie met het vertrek van het lid raad van bestuur en enkele directieleden. Komend jaar zal de werkgeversrol van de raad van toezicht meer op de voorgrond staan. Ook wil de raad van toezicht meer contact met de directie van ZZG zorggroep. De toezichtvisie wordt aangescherpt voor de rol van voorzitter raad van toezicht en waar de raad van toezicht nu staat in het streven naar waardengericht toezichthouden.

Uitwerking 2: De samenwerking wordt zowel door de leden van de raad van bestuur als ook de bestuurssecretaris als prettig ervaren. De invulling van het strategisch partnerschap is en blijft een dynamisch proces waarbij de leden van de raad van toezicht vroegtijdig betrokken worden bij de visie en strategie.

Reflectie leerpunten

Home PublicatiesAgendaOpleidingen
Goed Toezicht
Inloggen