Evaluatie & Reflectie leerpunten

Evaluatie leerpunten

De zelfevaluatie vond plaats op 24 november 2023

▪ Strategisch partnerschap is uitgediept aan de hand van concrete casuïstiek.
▪ Dit heeft geleid tot gedeelde beelden die onder meer worden opgenomen in een aangescherpte
toezichtsvisie.
▪ Raad van Toezicht en Raad van Bestuur spraken af een afgestemde jaarplanning inclusief speerpunten
op te stellen opdat zij optimaal gebruik kunnen maken van hun ontmoetingen en daarmee waarde
kunnen toevoegen.
▪ Het informele samenzijn heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het elkaar nog weer beter leren
kennen.

Reflectie leerpunten