Evaluatie & Reflectie leerpunten

Evaluatie leerpunten

2022: Conform de Governance Code 2022 heeft er over het jaar 2022 een evaluatie Raad van Toezicht plaatsgevonden, onder leiding van een extern deskundige. De acties die uit de evaluatie naar voren gekomen zijn, worden in de jaarplanning voor 2023 opgenomen. De Raad wil o.a. de visie op toezicht actualiseren vanwege de veranderingen in de zorg die op ons afkomen. De Raad stelt zich ten doel om de deskundigheid van de Raad als geheel, maar ook individueel, te koppelen aan een jaarlijkse strategie dag waar de nieuwe/verwachte ontwikkelingen besproken zullen worden.

Reflectie leerpunten

Home PublicatiesAgendaOpleidingen
Goed Toezicht
Inloggen