Evaluatie & Reflectie leerpunten

Evaluatie leerpunten

Samenwerking RvT en bestuurder versterken
Helikopter view RvT beter toepassen
Inzet op strategie en toekomstvisie van de organisatie meer op de agenda

De Zelfevaluatie RvT in 2018 heeft plaatsgevonden op 26 april en 11 juni 2018. Deze evaluaties hebben plaatsgevonden met een extern begeleider. De bestuurder wat tijdens de tweede evaluatie aanwezig. De evaluaties hebben geleid tot een andere vergaderstructuur, waaronder wijzigingen in het agendaoverleg en het afschaffen van vooroverleg van de Raad van Toezicht.

Leerpunten/aandachtspunen uit de zelfevalutie waren:

  • Functioneren Raad van Toezicht en bestuurder als één team, met behoud van eigen rol en positie
  • Functioneren als voltallige Raad van Toezicht
  • Betrokkenheid Raad van Toezicht bij de strategieontwikkeling van de Zorggroep Tellus
  • Inzet individuele deskundigheid van de leden Raad van Toezicht

 

In 2019 heeft op 6 november de zelfevaluatie van de Raad van Toezicht plaatsgevonden. De belangrijkste punten uit deze zelfevaluatie zijn:

  • Het opnemen van een opleidingsbudget voor de Raad van Toezicht in de begroting van Tellus voor 2020. Enerzijds voor de verplichte opleidingen voor de nieuwe voorzitter en het nieuwe lid van de Raad van Toezicht en anderzijds voor de incompany teamtraining ‘Toezichthouden gedreven als team’.  
  • Kritisch blijven als toezichthouder; een kritisch blik houden en kritische vragen blijven stellen.
  • De behoefte aan onderling informeel overleg als Raad van Toezicht. De twee geplande informele overleggen voor 2020 op 4 maart en 9 september 2020 voldoen.

 

Met ingang van 1 april 2020 is dhr. A.F. Mosheuvel, Lid Raad van Toezicht van Zorggroep Tellus, benoemd tot voorzitter van de raad. Hiernaast zijn per 1 juli 2020 zijn de heren A.J. Brand en de heer S.J.A. Timmerman benoemd tot Lid Raad van Toezicht van Tellus, waarbij de heer Brand op voordracht van de cliëntenraad van Tellus is benoemd.

In vervolg hierop heeft op 17 september 2020 een onderling informeel overleg plaatsgevonden met de leden van de Raad van Toezicht, waarin een beperkte zelfevaluatie is uitgevoerd. Deze evaluatie stond in het teken van kennismaken, gezien het feit dat twee van de vijf leden zeer recent zitting hebben genomen in de Raad van Toezicht en de voorzitter van de raad eveneens recent is benoemd. Tijdens de evaluatie werden de volgende aandachtpunten voor de nieuwe Raad van Toezicht aangegeven: 

  • met 'gezonde' openheid samenwerken;
  • toezicht tijdens de coronacrisis, waarbij het toezicht letterlijk op afstand komt te staan;
  • evaluatie Raad van Toezicht in 2021 met externe begeleider, waarin tevens de huidige toezichtvisie wordt geëvalueerd.     

Reflectie leerpunten

Grote verscheidenheid aan leden in de RvT