Goed beslagen ten ijs

Cursus voor nieuwe toezichthouders in zorg en/of welzijn

3 leden van de raad van toezicht hebben een beginnersopleiding gevolgd.

Leiderschapstraject

Leergang voor de Voorzitter van de raad van toezicht - NVTZ Academie
Gevolgd op 02-12-2020

Kennis- en competentieontwikkeling

2023

 • Actualiteiten externe verslaglegging (1 lid)
 • Agility en zelforganisatie (1 lid)
 • Corporate branding en positionering (1 lid)
 • Duurzaamheid als innovatiestrategie (1 lid)
 • Geld en Go€d, Alain Verheij, masterclass HZ university of applied sciences & Zuidwest Samen (1 lid) 
 • Intern en extern toezicht: Op zoek naar de verbinding, NVTZ (1 lid)
 • Koers houden, Eelkje van de Kuilen, AKD (1 lid)
 • Koersen en Kansen voor de Cliëntenraad, Congres Cliëntenraden, NCZ (1 lid)
 • Onderstroom in de bestuurskamer, Marilieke Engbers – Erfgoed Zeeland (2 leden)
 • Publieke waardecreatie, Marc Vermeulen, masterclass HZ university of applied sciences & Zuidwest Samen (1 lid)
 • Toezicht in relatie tot de arbeidsmarkt vraagstukken in zorg en welzijn Zeeland, regiobijeenkomst NVTZ (1 lid)
 • Toezichthouden en netwerken in zorg en welzijn, NVTZ (1 lid)
 • Toezichthouden op netwerken en samenwerkingsverbanden’, netwerkbijeenkomst met Mirella Minkman, Zorggroep Ter Weel (3 leden)
 • Toezien met oog voor de toekomst, Lustrumfestival NVTZ (1 lid)
 • Verduurzaming in de zorg en de rol van het intern toezicht, regiobijeenkomst NVTZ (1 lid)
 • Zelfevaluatie Raad van Toezicht Zorggroep Ter Weel (gehele RvT)
 • Zorgakkoorden, NVTZ Congres (1 lid)

2022

 • Zelfevaluatie Raad van Toezicht, onder begeleiding van mw. M. Janssen, IJ Consulting (gehele RvT)
 • Workshop Visie op toezichthouden, onder begeleiding van mw. M. Janssen, IJ Consulting (gehele RvT)
 • Stilstaan bij ethische dilemma’s tijdens de corona-tijd in Zorggroep Ter Weel, reflectie onder begeleiding van mw. dr. B. Rump, Bric Buidling Public Health (gehele RvT)
 • NVTZ Ledenfestival: Grensverleggend toezicht, NVTZ (2 leden) 
 • Koplopers van de zorg: verduurzaming begint vandaag, NVTZ (1 lid) 
 • Toezichthouden op ICT, NVTZ (1 lid) 
 • Mini-symposium Waardig sterven, Zorggroep Ter Weel (2 leden) 

2021

 • Zelfevaluatie Raad van Toezicht, zonder externe begeleiding (gehele RvT) 
 • Themamiddag Hrôôs op Ter Weel/kwaliteitskader verpleeghuiszorg, Zorggroep Ter Weel (gehele RvT) 
 • Congres Innoveren en leren, Waardigheid en trots (1 lid) 
 • Masterclass Audit Committee, Erasmus Governance Institute (1 lid) 
 • Toezicht op strategievorming en scenarioplanning, Jester/Avicenna (1 lid) 
 • Dynamische oordeelsvorming, VTOI-NVTK Academie (1 lid) 
 • Congres Toekomst verpleeghuiszorg, Waardigheid en trots (1 lid) 
 • Inspiratiedag Zeeuwse Zorg Coalitie, Zeeuwse Zorg Coalitie (1 lid) 
 • Masterclass De toezichthouder als werkgever, Diemen & Van Gestel (1 lid)