Goed beslagen ten ijs

Cursus voor nieuwe toezichthouders in zorg en/of welzijn

4 leden van de raad van toezicht hebben een beginnersopleiding gevolgd.

Leiderschapstraject

Kennis- en competentieontwikkeling

2015: Annelies Crama: Waardengericht toezicht houden (NVTZ)
2015: Annelies Crama: De kunst van het vragen stellen (NVTZ)
2015: Annelies Crama: Toezichthouderschap in transitie (NVTZ)
2015: Chris Schouten: State of the art toezicht houden (NVTZ)
2015: Hilda Barnhoorn: Toezicht houden op kwaliteit (NVTZ)
2015: Johan Jonkman: Dag van het Toezicht (NVTZ)
2015: Johan Jonkman: Dag van het Toezicht (NVTZ)
2015: José te Walvaart: Adequaat toezicht bij calamiteiten (NVTZ)
2016: Annelies Crama: Groepsdynamica (NVTZ)
2016: Annelies Crama: Sectorbijeenkosmt kwaliteit en veiligheid (NVTZ)


2016: Annelies Crama: Zorgseminar (BDO)
2017: Annelies Crama: Presentatie Atlas van het Toezicht (NVTZ)
2017: Henri Soepenberg: Leergang De Nieuwe Toezichthouder (NVTZ)
2017: Laurent de Vries: Regionale voorzittersbijeenkomst (NVTZ)
2017: Peter Drenth: Op weg naar huis bijeenkomst (BDO)

2017: Henri Soepenberg en  Sjoerd van der Zee: Leergang De Nieuwe Toezichthouder (NVTZ) - 4e dag in 2018

2018: Annelies Crama: congres Bestuur en toezicht in de zorg op 15062018 (VGN)

2018: Henri Soepenberg en Peter Drenth: Goede zorg vraagt om goed bestuur op 15062018 (Ministerie VWS)

2019: Annelies Crama en Henri Soepenberg: Regiobijeenkomst Praktische wisheid in het moeras van toezichthouden op 07022019 (NVTZ)

2019: Henri Soepenberg: Zorgvastgoeddag op 15052019 (IVVD)

Home PublicatiesAgendaOpleidingen
Goed Toezicht
Inloggen