Vacature

Voorzitter Innovatie- en Adviescommissie Goed Toezicht

Organisatie: NVTZ
Uiterste reactiedatum: 1 oktober 2023

De Nederlands Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn (NVTZ) is een onafhankelijke en actieve vereniging die staat voor verantwoordelijk toezicht in zorg- en welzijnsinstellingen. De NVTZ is een groeiende vereniging, met 1100 aangesloten instellingen en meer dan 5000 individuele leden. Met en voor toezichthouders en raden van toezicht werkt de NVTZ aan professionalisering en ondersteuning van het toezichthoudende vak.

De Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) zoekt een onafhankelijk voorzitter voor de Innovatie- en Adviescommissie Goed Toezicht

De Innovatie- en Adviescommissie (I&A commissie) Goed Toezicht is opgericht in 2017 en aangesteld door het bestuur van de NVTZ. Het programma Goed Toezicht beoogt raden van toezicht te inspireren en te stimuleren om voortdurend aan hun kwaliteit van toezicht te werken. Goed Toezicht gaat uit van vier waarden die als leidraad dienen voor professionalisering. Het programma is destijds tot stand gekomen in afstemming met het ministerie van VWS naar aanleiding van het Kamerdebat over goed bestuur in de zorg in 2015. In 2020 is het programma Goed Toezicht geëvalueerd, mede in opdracht van het ministerie van VWS, door de Erasmus School of Health Policy & Management. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) heeft medio 2022 per brief haar beleidsreactie op de evaluatie van de agenda Goed Bestuur in de zorg naar de Tweede Kamer gestuurd.

Het is de taak van de commissie om raden van toezicht te inspireren met het programma Goed Toezicht en om te monitoren hoe de verschillende onderdelen van dit programma worden nageleefd door de leden van de NVTZ. De commissie kan op basis van deze bevindingen aanbevelingen aan het bestuur doen om de onderdelen van Goed Toezicht te wijzigen of uit te breiden teneinde het resultaat beter aan te laten sluiten bij de het doel van het programma. Ook kan de commissie advies geven aan toezichthouders die op een alternatieve manier invulling willen geven aan Goed Toezicht. De beoordeling van deze cases kan leiden tot herziening van het programma.

De I&A commissie bestaat momenteel uit vier leden en komt vier keer per jaar bijeen. Commissieleden worden voor drie jaar benoemd en kunnen voor een periode van 3 jaar herbenoemd worden. De onafhankelijke voorzitter van de commissie wordt door het bestuur van de NVTZ aangesteld. De commissie wordt ondersteund vanuit het bureau van de NVTZ.

Profiel

  • Kennis van en een visie op governance in de zorg- en welzijn;
  • Brede maatschappelijke blik;
  • Overzicht van zorg- en welzijn of aanpalende semi-publieke terreinen;
  • Ervaring met toezichthouden;
  • Geen lid van de NVTZ en dat ook in de afgelopen 3 jaar niet geweest;
  • Bereidheid om deel te nemen aan de vier vergaderingen per jaar en mee te werken aan kleine projecten.

Vergoeding

Leden van de I&A commissie ontvangen een vergoeding conform de NVTZ-vergoedingenregeling.

Reageren

U kunt reageren vóór 1 oktober. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: bureau@nvtz.nl of 030 – 7370085. Ook uw schriftelijke reactie, met motivatie en CV, kunt u mailen naar bureau@nvtz.nl.

Home PublicatiesAgendaOpleidingen
Goed Toezicht
Inloggen