Ondersteuningsprogramma Wtza-intern toezicht

Ondersteuningsprogramma Wtza-intern toezicht

Laatst gewijzigd: 5 augustus 2022

Ondersteuningsprogramma Wtza- intern toezicht voor zorgaanbieders

Per 1 januari 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking getreden. Onderdeel van deze nieuwe wet is dat het intern toezicht, bestaande uit drie personen, voor een grotere groep zorgaanbieders verplicht wordt. Het inregelen van het intern toezicht is voor veel zorgaanbieders een grote uitdaging; waar ga ik van start, wat zijn mijn rechten en plichten en waar vind ik toezichthouders die bij mij en mijn organisatie passen? Hoe zorg ik ervoor dat ik niet de regie over mijn organisatie verlies?

Wij, de Nederlandse vereniging van toezichthouders in zorg en welzijn (NVTZ), gunnen elke zorgaanbieder goed en passend intern toezicht. Daarom heeft de NVTZ samen met een aantal brancheverenigingen de handen ineengeslagen. We hebben voor zorgaanbieders, die nog geen intern toezicht hebben of het verder moeten professionaliseren, een tweejarig programma ontwikkeld. Gedurende deze twee jaar helpen we u als zorgaanbieder bij het organiseren van goed en passend intern toezicht.

Voor wie?

Het programma is geschikt voor zorgaanbieders die nog niet voldoen aan gestelde eisen aan het interne toezicht genoemd in de Wtza.

De eisen gesteld in de Wtza aan het interne toezicht zijn:

 • Het interne toezicht moet bestaan uit tenminste drie personen
 • Deze personen moeten onafhankelijk zijn, mogen geen (zakelijke/familiaire) relatie met de zorgaanbieder hebben;
 • Het interne toezicht staat benoemd in de statuten, en is bij zorgaanbieders zonder statuten op een andere wijze schriftelijk vastgelegd;
 • De interne toezichthouder richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de instelling, het te behartigen maatschappelijke belang en het belang van de betrokkenen (Uitvoeringsbesluit Wtza, artikel 8);
 • De interne toezichthouder stelt een profielschets op voor de leden van de interne toezichthouder;
 • Ten minste eenmaal per jaar wordt de interne toezichthouder schriftelijk op de hoogte gesteld van het strategisch beleid, algemene en financiële risico's en de beheers- en controlesystemen van de instelling.

Voor BV's, stichtingen, verenigingen, N.V's en coöperaties gelden aanvullende regels voor het interne toezicht, gesteld in de WBTR en het BW.

Weet u nog niet zeker aan welke eisen u moet voldoen van de Wtza? Doorloop dan het ‘Stroomschema Wtza ’ van het CIBG.

Kosten

Met behulp van een subsidie van het Ministerie van VWS kunt u met hulp van de NVTZ  in twee jaar tegen een geringe vergoeding ervoor zorgen dat u het intern toezicht regelt. De kosten voor dit tweejarige programma bedragen in totaal 400 euro voor 2 jaar (u ontvangt van de NVTZ eenmalig een factuur voor dit bedrag). De startdatum van ons tweejarige programma bepaalt u helemaal zelf. Bij uw aanmelding geeft u uw startdatum aan. Let op: u dient het intern toezicht uiterlijk vóór 2024 geregeld te hebben.

Daarnaast kunt u als deelnemer van bovenstaand programma tegen gereduceerd tarief:

 • Het opleidingspakket voor toezichthouders afnemen.
  • 995 euro per zorgaanbieder inclusief haar drie toezichthouders. De zorgaanbieder en haar drie toezichthouders kunnen hier over een periode van twee jaar gebruik van maken.
 • Gebruikmaken van de pool met toezichthouders (Wtzatoezicht.nl).
  • 3500 euro exclusief btw per geslaagde plaatsing van drie toezichthouders .

Inhoud ondersteuningsprogramma

WTZA visualHet ondersteuningsprogramma bestaat uit verschillende onderdelen, deze worden per onderdeel hieronder kort toegelicht.

Intern-toezicht team

Het intern-toezichtteam van de NVTZ staat voor u klaar. U kunt het team bereiken voor al uw vragen over het ondersteuningsprogramma en intern toezicht. Wanneer bepaalde vragen vaak binnenkomen, worden deze toegevoegd aan de FAQ en behandeld in bijeenkomsten.

Modeldocumenten

Het interne toezicht moet schriftelijke vastgelegd worden in de statuten of, wanneer een zorgaanbieder geen statuten heeft, in een ander schriftelijk document. De NVTZ heeft modelstatuten voor een stichting, een checklist Wtza – intern toezicht voor statuten van andere rechtspersoonlijkheden en stelt een reglement op voor VOF’s, maatschappen en eenmanszaken. Dit reglement zal in overleg met het CIBG, het uitvoeringsorgaan van VWS, worden opgesteld.

Governance Helpdesk

Zorgaanbieders, die gebruik maken van het tweejarige programma, kunnen gebruikmaken van de Governance Helpdesk. Bij de Governance Helpdesk kunnen alle vragen over het intern toezicht gesteld worden. Denk hierbij aan vragen zoals: Hoe stel ik een profielschets op? Hoe vind ik intern toezichthouders?

(Informatie) bijeenkomsten

Elke twee maanden worden er informatiebijeenkomsten georganiseerd voor de deelnemers in het ondersteuningsprogramma. Deze bijeenkomsten bieden de gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan over de ervaren knelpunten bij het implementeren van de eisen rondom het intern toezicht. Deze bijeenkomsten zullen doorgaans online plaatsvinden.

Toegang tot ledendiensten van de NVTZ

Als lid van het tweejarig ondersteuningsprogramma heeft u toegang tot alle ledendiensten van de NVTZ. Dit zijn bijeenkomsten, publicaties, modeldocumenten en toegang tot het ledengedeelte van de website.

Updates over ontwikkelingen rondom de Wtza en het Wtza - intern toezicht programma

Als zorgaanbieder in het programma wordt u op verschillende manieren op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen rondom de Wtza op het gebied van intern toezicht en het Wtza – intern toezicht programma. Zo ontvangt u elk kwartaal een nieuwsbrief en wordt de Wtza – intern toezichtpagina regelmatig ge-update. Via de FAQ kunt u de antwoorden vinden op veelgestelde vragen, hier worden ook regelmatig nieuwe items aan toegevoegd.

Updates over ontwikkelingen rondom de Wtza en het Wtza - intern toezicht programma

Als zorgaanbieder in het programma wordt u op verschillende manieren op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen rondom de Wtza op het gebied van intern toezicht en het Wtza – intern toezicht programma. Zo ontvangt u elk kwartaal een nieuwsbrief en wordt de Wtza – intern toezichtpagina regelmatig ge-update. Via de FAQ kunt u de antwoorden vinden op veel gestelde vragen, hier worden ook regelmatig nieuwe items aan toegevoegd.

Speciaal ontwikkelde Wtza opleidingen tegen ledentarief

Het professionaliseringsprogramma van het project Wtza-intern toezicht heeft als doel om de zorgaanbieders samen met haar (aankomende) intern toezichthouders een goede basis te geven om samen het intern toezicht verder op te zetten.

Het professionaliseringsprogramma bestaat uit de volgende aspecten:

 • Meerdere thematische online colleges
 • Online sessies voor vragen en toelichting
 • Live bijeenkomst voor netwerk en ontmoeting

Het professionaliseringsprogramma wordt als geheel aangeboden per zorgaanbieder, zodat alle leden van de betreffende raad kunnen deelnemen. De kosten voor het professionaliseringsprogramma bedragen eenmalig € 995,- per zorgaanbieder en al haar toezichthouders. Toezichthouders hebben twee jaar lang toegang tot de colleges, sessies en bijeenkomsten.

De pilot start in september 2022. Bent u geïnteresseerd in het afnemen van het opleidingspakket, en om in september te starten? U kunt dan contact met ons opnemen (bureau@nvtz.nl).

Toegang tot beschikbare toezichthouders tegen ledentarief

Wtzatoezicht.nl is een platform dat zorgaanbieders begeleidt bij het vinden van toezichthouders in het kader van de Wtza. Toezichthouders die een nieuwe toezichthoudende rol bij een (kleinschalige) zorginstelling ambiëren kunnen zich ook inschrijven.

Met dit platform willen wij hoogwaardige werving en selectie van toezichthouders in het kader van de Wtza voor iedereen toegankelijk maken. De pool van beschikbare toezichthouders op Wtzatoezicht.nl is divers en groot. Met de juiste toezichthouders krijgen zorgaanbieders mensen aan boord die met een frisse, objectieve blik toegevoegde waarde leveren aan organisatie, zorg en bestuur. Enkel voor een geslaagde match wordt een vast tarief gerekend.

Bent u op zoek naar drie toezichthouders, dan kunt u gebruikmaken van het speciale tarief van 3500 euro (ongeacht de omzet van de zorgaanbieder). De prijs is inclusief het opstellen van een zoekprofiel, persoonlijke begeleiding in het zoek- en selectieproces. De bemiddelaars van Wtzatoezicht.nl stoppen pas met het zoeken van geschikte toezichthouders wanneer er drie passende toezichthouders zijn gevonden.

Bent u op zoek naar één toezichthouder, dan kunt u gebruikmaken van NVTZ Zoek + Vind. Voor organisaties met een omzet tot 1 miljoen geldt het tarief van 1.500 euro voor NVTZ/NVTZ Wtza leden of 1.875 euro voor niet leden. Bent u op zoek naar drie toezichthouders, dan kunt u gebruik maken van het speciale tarief van 3.500 euro voor drie geslaagde matches.

Hoe kunnen zorgaanbieders gebruik maken van het NVTZ Wtza - lidmaatschap?

Gun uzelf goed intern toezicht, dat u en uw zorgorganisatie vooruithelpt en toegevoegde waarde levert. Meld u nu aan voor het gesubsidieerde tweejarige programma van de NVTZ via deze link.

Het ondersteuningsprogramma werkt met verschillende ‘stromen’. Leden van brancheorganisaties kunnen vanaf de startdatum van de stroom zelf een datum vaststellen wanneer het ondersteuningsprogramma ingaat.

Stroom 1 – vanaf maart 2022

 • ZKN
 • InEen
 • LHV
 • KNMT
 • BVKZ

Stroom 2 – vanaf september 2022

 • Flz – Federatie landbouw en zorg
 • ZorgthuisNL
 • BO Geboortezorg

Stroom 3 – startdatum en deelnemende brancheorganisaties zijn nog niet bekend

Aanleiding en betrokken partijen

Op 1 januari 2022 is de Wtza in werking getreden. De NVTZ heeft nagedacht over de gevolgen van deze wet met betrekking tot de vergunningsplichtige zorgaanbieders, die aan de in de wet gestelde criteria voor intern toezicht moeten gaan voldoen. En wat de NVTZ samen met de Branchevereniging Kleinschalige Zorg (BVKZ), Brancheorganisaties Zorg (Boz) en de Nederlandse Vereniging van bestuurders in de Zorg (NVZD) daarin kunnen betekenen. De BVKZ, omdat deze brancheorganisatie zich zorgen maakt over de gevolgen van deze wet voor haar achterban. De NVTZ, omdat deze vereniging als doel heeft om het intern toezicht te professionaliseren en daar, met meer dan 1000 raden van toezicht van zorginstellingen en welzijnsorganisaties die lid zijn van de NVTZ, al veel ervaring mee heeft. De Boz en de NVZD zijn genoemd omdat het intern toezicht samenhangt met de Governance Code Zorg en in samenspel met de bestuurder van een zorgaanbieder vorm krijgt.

Na overleg met VWS hebben bovengenoemde vier partijen contact gehad voor het indienen van een subsidieaanvraag om het intern toezicht met betrekking tot de Wtza te bevorderen, daartoe zijn in de eerste zes maanden van 2021 diverse gesprekken met betrokken partijen gevoerd.

Alhoewel op dit moment het exacte aantal zorgaanbieders, die aan de criteria van intern toezicht moeten gaan voldoen niet bekend is, kan naar aanleiding van een schatting aangenomen worden dat het om meer dan 2500 zorgaanbieders gaat. Dit aantal is gebaseerd op de ongeveer 4000 zorginstellingen die een WTZitoelating hebben (dataset van VWS, 2020), en automatisch naar de Wtza omgezet worden. Niet elke organisatie zal aan de criteria van het intern toezicht moeten voldoen en een deel, met name de grotere organisaties, voldoet reeds aan de gestelde criteria.

Een andere benadering om vast te stellen om hoeveel toezichthouders het gaat, zijn het aantal koepelorganisaties in Nederland. Afgaand op schattingen van hoeveel zorgaanbieders nog niet voldoen aan de Wtza, zijn er minstens 3000 toezichthouders nodig in de komende anderhalf jaar (tot eind 2023).

Gezien het aantal actieve toezichthouders en de mate van professionaliteit die verwacht wordt, stelt de Wtza het veld voor een grote opgave. De BVKZ en de NVTZ willen zich beide inzetten om de pool van beschikbare toezichthouders te vergroten en de professionaliteit van goed intern toezicht te verhogen. De BVKZ en de NVTZ beschikken echter niet over de middelen en mogelijkheden om binnen hun huidige activiteiten een dergelijke grote operatie te kunnen bewerkstelligen. In dit projectplan houden we rekening met de best mogelijke inschatting van de veranderopgave en de mogelijkheden van de in te zetten middelen.

Het plan ter bevordering van het intern toezicht bestaat uit twee componenten in een subsidieaanvraag:

 1. Inrichten en professionaliseren van het intern toezicht (tweejarig ondersteuningspakket)
 2. Creëren van een pool van interne toezichthouders (Zoek + Vind met kandidatenbestand geschikt voor de Wtza)

Waar staan we nu?

Update: 5 augustus 2022

(Model)documenten

De NVTZ heeft verschillende behulpzame documenten ontwikkeld voor zorgaanbieders die aan de slag moeten met het intern toezicht. Weet u niet waar u moet beginnen met het intern toezicht? Neem dan het Stappenplan intern toezicht door. Om te controleren of de statuten en reglementen voldoen aan de Wtza, kunnen zorgaanbieders gebruikmaken van de Checklist statuten en reglementen. Wanneer u een profielschets lid raad van toezicht gaat opstellen, kunt u gebruikmaken van de Handreiking profielschets lid raad van toezicht

Bijeenkomsten

In mei en juni 2022 werden vijf bijeenkomsten georganiseerd voor zorgaanbieders die meer willen weten over het ondersteuningsprogramma van de NVTZ. Ook na de zomer worden er vier informatiebijeenkomsten georganiseerd: op 29 augustus, 6 september, 28 september en 6 oktober. Aanmelden kan via deze link. Tijdens deze online bijeenkomsten kunnen zorgaanbieders zich oriënteren op het deelnemen aan het programma. Tijdens deze online bijeenkomsten kunnen zorgaanbieders zich oriënteren op het deelnemen aan het programma.

Nieuwsbrief NVTZ Wtza - intern toezicht

In juni 2022 is de eerste Wtza – intern toezicht nieuwsbrief verstuurd met daarin een update van alle verschillende onderdelen van het project. Bent u ook geïnteresseerd in het ontvangen van de nieuwsbrief? Klik hier om u te abonneren.

Veel gestelde vragen – FAQ

Klik hier voor de FAQ Wtza – intern toezicht. Heeft u een vraag die u niet terugziet op de FAQ pagina? Stuur uw vraag naar het bureau (bureau@nvtz.nl).


 

Home PublicatiesAgendaOpleidingen
Goed Toezicht
Inloggen