Docent: Jeroen Collette

Jeroen Collette is 23 jaar interim-bestuurder, toezichthouder en coach voor bestuurders in de zorg. Zowel in de care als cure, ziekenhuizen, VVT, GGZ, Gehandicaptenzorg. Per 1 september 2022 is hij Raad van Bestuur a.i. bij de RadiotherapieGroep. Sinds 1 augustus 2021 is hij voorzitter RvT Zorggroep Apeldoorn. Hij heeft toezichthoudende ervaring in care en cure, zowel lid als voorzitter Raad van Toezicht. En als lid en voorzitter van de governance commissie, de commissie kwaliteit en veiligheid als ook de auditcommissie.

1 opleiding

Oriëntatiesessies voor de aankomende toezichthouder in zorg & welzijn

Themabank: Ondersteuning van RvT, Informatievoorziening en werkbezoek, Belanghoudersbeleid (intern en extern), Jeugdzorg, Eerstelijnszorg, Gehandicaptenzorg, GGZ en forensische zorg, Mantelzorg en vrijwilligerswerk, Verpleging, verzorging en thuiszorg, Welzijn, Ziekenhuizen
Thema: Integraal toezicht
Doelgroep: Minder ervaren
Doel: Kennis, Ervaringen delen
Tijdsduur: 2 dagen
Max. aantal deelnemers: 15
Kosten: € 1075,00

Het toezichthouderschap kan vanuit meerdere opzichten een aantrekkelijke rol zijn om te vervullen. Vele mensen met verschillende achtergronden overwegen om toezichthouder te worden. Deze sessies zijn