Training

Oriëntatiesessies voor de aankomende toezichthouder in zorg & welzijn

Matcht u met de rol van toezichthouder? 

Het toezichthouderschap kan vanuit meerdere opzichten een aantrekkelijke rol zijn om te vervullen. Vele mensen met diverse achtergronden overwegen om toezichthouder te worden en hebben de ambitie om zich het vak van toezichthouder eigen te maken. Deze oriëntatiesessies zijn bedoeld om zich gedegen te oriënteren of het toezichthouderschap in zorg en welzijn bij u past.

Tijdens dit tweedaags interactief programma staat het vak van toezichthouden centraal. De sessies worden begeleid door een kerndocent. Daarbij wordt een combinatie gehanteerd van kennisinput van experts en de uitwisseling van visies en ervaringen van de deelnemers. De kerndocent draagt zorg voor een optimaal leerklimaat en verzorgt tevens een deel van de sessies.

Onderwerpen

 • Het profiel van de toezichthouder;
 • De context waarin de toezichthouder opereert;
 • De vraag of het profiel van de toezichthouder passend is voor de deelnemer.

Wat brengt dit programma u?

 • Inzicht in de rol van de toezichthouder;
 • Kennisverwerving in de context waarin de toezichthouder opereert;
 • Bepalen of de rol van toezichthouder iets voor u is;
 • Inzicht in het werving- en selectieproces;
 • Tips op welke manier u zich het beste kunt profileren om een toezichthoudende functie te verwerven.

Het programma

Dag 1 - Europalaan in Utrecht

Dagdeel 1: Kennismaking met de rol en context van toezichthouder

Tijdens deze sessie staat het door de NVTZ ontwikkelde profiel voor de toezichthouder centraal.

 • Kennismaking met de NVTZ door middel van een bijdrage vanuit de NVTZ;
 • Wie is de toezichthouder (waarvoor is hij/zij van belang)?;
 • Verschillende dimensies van het vak van toezichthouder: wat wordt er verwacht van het externe toezicht, de stakeholders, de belanghebbenden en waar staat de toezichthouder in dit krachtenveld?;
 • Ontwikkeling van de raad van toezicht;
 • Positie en belang van de voorzitter van de raad van toezicht;
 • Het samenspel tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur;
 • Good governance;
 • Kenmerken van en ontwikkelingen in de zorgsector.

Dagdeel 2: Het profiel van de toezichthouder

Tijdens dit dagdeel wordt er meer ingezoomd op de rol en het profiel van de toezichthouder.

 • Benodigde competenties en attitude voor goed toezichthouden;
 • Profiel van de nieuwe toezichthouder;
 • De rol van de toezichthouder als individu en binnen het team;
 • Verantwoordelijkheden, rollen, taken en aansprakelijkheid;
 • (Financiële) vergoeding;
 • Het juridisch kader.

In gesprek met een toezichthouder

Gedurende een deel van dit onderdeel zal een toezichthouder aanschuiven die enkele jaren ervaring heeft. Deelnemers kunnen hiermee in gesprek gaan over:

 • Toezicht;
 • Invloed krijgen;
 • Dilemma’s voor de beginnende toezichthouder;
 • Risicogebieden.

Dag 2 - Omgeving Amersfoort, Den Bosch of Groningen

Dagdeel 1: Werving & selectie

Bezien vanuit de zorgorganisatie:

 • Het wervingsproces van een nieuwe toezichthouder;
 • Profielbepaling (binnen de bestaande raad van toezicht);
 • Behoefte aan soort expertise;
 • Generalist of specialist.

Bezien vanuit de kandidaat:

 • Curriculum vitae;
 • Eigen competenties;
 • Vindplaatsen van vacatures;
 • Het selecteren van vacatures;
 • Het solliciteren;
 • De functie van netwerken;
 • Valkuilen;
 • Tips voor de juiste aanpak en profilering.

Dagdeel 2: Is de rol van toezichthouder passend?

Tijdens het laatste dagdeel staat centraal of de deelnemer de rol van toezichthouder op zich wil en kan nemen. De aangereikte inzichten over de rol, positie, context, risico’s en randvoorwaarden staan hierbij centraal. Op een interactieve wijze en via dialogen met andere deelnemers en de kerndocent komt de deelnemer tot een eigen beeld. Wij raden u aan om na afronding van dit programma als u daadwerkelijk een toezichthoudende functie hebt verkregen, de "Leergang de nieuwe toezichthouder in zorg & welzijn” te volgen ter verdieping van uw kennis.

Locatie

De eerste dag vindt plaats aan de Europalaan 500 in Utrecht (kantoor NVTZ). De tweede dag vindt plaats in het midden, noorden of zuiden van het land. Bij elke editie staat aangegeven waar de dagen gaan plaatsvinden. 

Kosten

NVTZ-leden en niet-leden: € 1075,-

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de opleiding brengen wij u 50% van de kosten in rekening. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de opleiding brengen wij u 100% van de kosten in rekening. Bij verplaatsing van een opleidingsdag zijn wij genoodzaakt om €95,- locatiekosten in rekening te brengen. U kunt zich natuurlijk altijd, zonder extra kosten, laten vervangen door een collega toezichthouder; informeer ons hierover per mail. De NVTZ Academie behoudt zich het recht voor de datum van de opleiding, de locatie of de kosten te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd. Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar academie@nvtz.nl.

Themabank: Ondersteuning van RvT, Informatievoorziening en werkbezoek, Belanghoudersbeleid (intern en extern), Jeugdzorg, Eerstelijnszorg, Gehandicaptenzorg, GGZ en forensische zorg, Mantelzorg en vrijwilligerswerk, Verpleging, verzorging en thuiszorg, Welzijn, Ziekenhuizen
Thema: Integraal toezicht
Doelgroep: Minder ervaren
Doel: Kennis, Ervaringen delen
Tijdsduur: 2 dagen