Docent: Rens van Loon

Prof. dr. Rens van Loon is emeritus hoogleraar Dialogical Leadership aan Tilburg University, School of Humanities and Digital Sciences. Hij studeerde filosofie aan de Radboud Universiteit en promoveerde in de sociale wetenschappen aan dezelfde universiteit met het proefschrift Symbolen in het zelfverhaal (1996). Hij heeft – na de Radboud Universiteit – gewerkt als partner bij het psychologisch adviesbureau ADC, later Right Management. Hij werkte van 2009 tot 2018 als director Leadership bij Deloitte Consulting Nederland.

In zijn werk begeleidt Rens vanuit zijn praktijk &Dialogue individuele bestuurders, toezichthouders en directeuren, hun teams en organisaties. Hij benadert leiderschap en volgerschap als een fenomeen dat in dialoog onderzocht kan worden vanuit meerdere perspectieven: filosofie, psychologie, organisatieleer. Bij zijn interventies gebruikt hij – naast andere instrumenten – de dialoog als primaire onderzoeks- en interventie methode. Zijn belangstelling gaat uit naar het dynamische samenspel van rationeel denken, intuïtief begrijpen en lichamelijk aanwezig-zijn bij de ontwikkeling van mensen in hun meervoudige identiteit, zowel in hun werk als privé. Hierbij wordt hij zowel door de westerse als de oosterse filosofie en psychologie geïnspireerd.

1 opleiding

De toezichthouder als hoeder van de dialoog

Themabank: Persoonlijke factor, Reflectie en evaluatie, Boardroom dynamics
Thema: Vaardigheid & effectiviteit
Doelgroep: Minder ervaren, Meer ervaren
Doel: Vaardigheid, Inzicht opdoen van andere deelnemers, Reflectie
Tijdsduur: 2 dagen
Locatie: Omgeving Amersfoort
Max. aantal deelnemers: 15
Kosten: € 1075,00

Binnen de toezichtvergadering willen we meer zicht krijgen op de soft controls. Het gesprek hierover neigt naar een overhoring met vage antwoorden. Een gesprek waar niemand tevreden mee is. Hoe voeren

Home PublicatiesAgendaOpleidingen
Goed Toezicht
Inloggen