Vacature

Lid raad van toezicht (aandachtsgebied Kwaliteit & Veiligheid)

Organisatie: ProFlexCare
Uiterste reactiedatum: 5 juni 2024

Lid raad van toezicht ProFlexCare (aandachtsgebied Kwaliteit & Veiligheid)

Locatie:Den Haag

ProFlexCare zoekt een lid raad van toezicht met aandachtsgebied Kwaliteit & Veiligheid. 

De organisatie

ProFlexCare heeft als VVT-aanbieder in de regio Zuid Holland een compleet aanbod van zorg en welzijn. Welke zorgvraag de cliënt in zijn of haar levensfase ook heeft, ProFlexCare sluit hierop aan. Wij bieden specialistische verpleging, wondzorg, verpleging, palliatieve (terminale) zorg, persoonlijke verzorging in combinatie met verplegingen huishoudelijke ondersteuning.

De missie van ProFlexCare ‘Zorg op maat aan huis’. De kern van de visie van ProFlexCare is dat zorg persoonsgericht en passend is en het centraal stellen en rekening houden met de cultuur en levenswijze van de cliënten.

ProFlexCare is opzoek naar een derde lid voor onze van Raad van Toezicht, gespecialiseerd op het gebied van kwaliteit en veiligheid.

Profielschets Kwaliteit en Veiligheid

  • Kennis en ervaring op het gebied van kwaliteit en veiligheid in zorgorganisaties
  • Denkt vanuit clientperspectief met inachtneming van het organisatiebelang en publieke belangen
  • Oog voor het verhaal achter de cijfers en indicatoren
  • Sensitief voor dilemma’s die kunnen spelen in de praktijk
  • Kennis en ervaring van HRM of zorginnovatie is een pre

Bezoldiging

Leden ontvangen een vrijwilligersvergoeding voor hun werkzaamheden.

De raad van toezicht

ProFlexCare hanteert de Governancecode Zorg 2022 als richtinggevend kader en norm voor goed bestuur en toezicht. De raad van toezicht hecht aan de ‘eigen’ kernwaarden: professionaliteit, kwaliteit, flexibiliteit en het centraals stellen van cliënten. Het streven is een zo divers mogelijke raad samen te stellen waarbij kwaliteit leidend is.

Met dit nieuwe lid is de raad van toezicht op volle sterkte om de kritische vriend te zijn die vanuit vertrouwen de juiste vragen stelt en ook sparringpartner voor de raad van bestuur is. Een raad die de wind in de rug kan zijn en er tegelijkertijd niet voor terugdeinst om het moedige gesprek aan te gaan.

Informatie

Wilt u meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, lees dan het functieprofiel dat u bovenaan deze pagina kunt vinden.

De procedure wordt begeleid door Tanja Geneva, bestuurder ProFlexCare. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met administratie@proflexcare.nl

Solliciteren

Uw reactie kunt u richten aan administratie@proflexcare.nl.  

Tijdens het proces wordt gevraagd om uw emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.

We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op woensdag 13 maart 2024.

Staat u al ingeschreven als toezichthouder bij NVTZ Zoek+Vind?
Hét platform dat toezichthouders en raden van toezicht op een nieuwe manier bij elkaar brengt. Benieuwd? Kijk voor meer informatie op www.zoekplusvind.nl 

Home PublicatiesAgendaOpleidingen
Goed Toezicht
Inloggen