Training

Informatievoorziening voor goed toezichthouden

Voor optimale sturing in elke situatie 

Goed Bestuur & Toezicht is van cruciaal belang voor de maatschappij en voor borging van (duurzame) lange termijn waardecreatie. Voor organisaties en instanties is het van essentieel belang te borgen de juiste strategische koers te varen. Daarbij mogen passend Management en Leiderschap, (blijvende) organisatieontwikkeling en de juiste Governance, niet ontbreken. Good Governance staat hierbij centraal.

Elementen van Good Governance voor een organisatie of instantie betreffen onder meer het op orde hebben van de informatievoorziening en control cyclus. Ter effectieve besluitvorming en voor goed toezicht, zodat de juiste strategische koers en duurzame lange termijn waardecreatie geborgd worden en de organisatie van waarde kan blijven voor de maatschappij en economie.

Weet u écht uw toezichtstaken te vervullen en waarbij de informatievoorziening optimaal wordt vormgegeven naar de laatste inzichten? U heeft als toezichthouder immers altijd een belangrijk takenpakket (zowel voor, tijdens en na tijden van crisis).

Onderwerpen 

 • Bestuur & Toezicht, een gezamenlijk kader actueel Good Governance (compleet overzicht Good Governance A-Z; codes, taken en inzake actualiteiten);
 • De juiste Informatievoorziening als onderdeel van Good Governance. Inzake een informatie haalplicht voor de toezichthouder (en informatie brengplicht door Bestuur);
 • Compleet overzicht Informatievoorziening met in kaart de optimale opzet benodigde informatie en documentatie voor onder meer uw toezichts-, goedkeurende en verantwoordingstaak;
 • Nadere formats en overzichten (benodigde) informatievoorziening;
 • De ideale vergaderagenda en actuele jaaragenda Raad van Toezicht (met actuele thema’s Good Governance);
 • Tools als Informatieprotocol en Format financiële Q rapportage met daarbij tevens per Q een overzicht actuele KPI’s op diverse relevante gebieden;
 • Tevens actueel onderwerp duurzame lange termijn waardecreatie en governance (ESG e.a.) en rapportering;
 • (Algemeen) crisisplan, en (crisis)communicatie (algemeen communicatieprotocol) inzake de informatiepositie;
 • Tevens aandacht voor communicatie, vragen stellen, rollen en samenspel Toezicht en samenspel met Bestuur;
 • Daarnaast aandacht voor het actuele onderwerp belanghebbenden en omgeving; 
 • Uitgangspunt mogelijk aanhalen/schakelen in span of control en accenten toezichtstaken passend bij de situatie (Good Governance Radar);
 • Nadere kennis en toepassing van het praktische instrument ‘Good Governance Radar’;
 • Casuïstiek inzake informatievoorziening.

Wat brengt de opleiding u en uw raad?

De opleiding geeft een compact, volledig en actueel overzicht van uw toezichtstaken en ten aanzien van de informatievoorzieining. Voor de toezichthouder geldt een informatie haalplicht. Tijdens de opleiding komt zowel theorie, casuistiek en diverse tools voor de organisatie aan bod. 

Kosten

NVTZ-leden: € 645,-
Niet-leden: € 806,25

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de opleiding brengen wij u 50% van de kosten in rekening. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de opleiding brengen wij u 100% van de kosten in rekening. Bij verplaatsing van een opleidingsdag zijn wij genoodzaakt om €95,- locatiekosten in rekening te brengen. U kunt zich natuurlijk altijd, zonder extra kosten, laten vervangen door een collega toezichthouder; informeer ons hierover per mail. De NVTZ Academie behoudt zich het recht voor de datum van de opleiding, de locatie of de kosten te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd. Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar academie@nvtz.nl.

Themabank: Informatievoorziening en werkbezoek, Innovatie van governance (keten- en netwerkgovernance)
Doelgroep: Minder ervaren, Meer ervaren
Doel: Kennis, Vaardigheid
Tijdsduur: 1 dag