Training

Toezien vanuit ervaringsdeskundig perspectief

Zicht op de klant verankeren in het toezicht

In de wereld van zorg en welzijn is sprake van een opmars van ervaringsdeskundigen. Ook Raden van Toezicht vinden het belangrijk het ervaringsdeskundig perspectief steviger te verankeren in hun toezicht. De focus van elke organisatie in zorg en welzijn ligt immers bij de mensen en hun naasten die gebruik maken van zorg en ondersteuning. Wellicht kan over tien jaar niemand zich meer voorstellen dat er ooit Raden van Toezicht zijn geweest die toezicht te hielden zónder ervaringsdeskundig perspectief.

Voor het zover is, is er nog veel werk te doen. Er zijn Raden van Toezicht die succesvol zijn in hun streven het ervaringsdeskundig perspectief te verankeren in hun toezicht; andere raden zien wel de noodzaak, maar hebben behoefte aan informatie en goede ideeën om daaraan invulling te geven.

Ervaringsdeskundig perspectief in Raden van Toezicht

Bij toezicht uit ervaringsdeskundig perspectief denken veel mensen aan leden van de RvT die zelf kunnen putten uit ervaringsdeskundigheid, hetzij uit de eerste hand, hetzij als naaste. Gelukkig zijn er daarnaast tal van andere manieren om ervaringsdeskundigheid een plek te geven in het interne toezicht. Een lid van de RvT kan bijvoorbeeld op zich nemen extra aandacht te geven aan het ervaringsdeskundig perspectief. De raad kan ook op stap gaan: patient journeys, werkbezoeken, klantenpanels bijwonen en dergelijke.

Ervaringen van ervaringsdeskundigen

Aan de andere kant is het niet altijd makkelijk om als ervaringsdeskundige aan tafel te schuiven bij een RvT. Raden moeten zelf nog wennen aan het nieuwe ervaringsdeskundige perspectief en zoeken manieren hoe dat zo goed mogelijk gedaan kan worden. Raden van Toezicht hebben hun eigen stijl en omgangsvormen, die mede samenhangen met het feit dat de RvT-ers in het dagelijks leven ook opereren op bestuurlijk en toezichthoudend niveau. Kom je als ervaringsdeskundige van buiten is het zoeken om de juiste toon te treffen.

Tijdens de sessie staan we ook stil bij waar u tegenaan kunt lopen. Welke belemmeringen maken mensen mee? Hoe gaan ze ermee om? Wat zijn de tops en tips die u met elkaar uitwisselt?

Onderwerpen

De opleiding is bedoeld om kennis op te doen en uit te wisselen, ervaringen met elkaar te delen, nieuwe ideeën op te doen, dilemma’s analyseren en oplossingen verzinnen.

 • Toezicht (mede) vanuit ervaringsdeskundig perspectief stimuleren;
 • Kennis en inspiratie opdoen;
 • Ervaringsdeskundig perspectief in de toezicht praktijk brengen;
 • Ervaringen uitwisselen en dilemma’s bespreken.

Aan het eind van de opleiding:

 • Heeft u een gevarieerd beeld van welke mogelijkheden er zijn om het ervaringsdeskundig perspectief steviger te verankeren in het toezicht;
 • Bent u geïnspireerd om verder aan de slag te gaan en hebt u goede ideeën opgedaan;
 • Weet u welke uitdagingen er nog liggen en hoe collega’s daarmee omgaan;
 • Kent u mensen die met dezelfde onderwerpen bezig zijn als u.

Doelgroepen

De opleiding is bedoeld voor:

 • Ervaringsdeskundigen die zitting hebben in een RvT;
 • Ervaringsdeskundigen die een rol (willen) spelen in het werk van een RvT;
 • Leden van de RvT met als aandachtsgebied het ervaringsdeskundig perspectief;
 • Leden van de Remuneratiecommissie;
 • Voorzitters van RvT die verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het interne toezicht incl. verankering van het ervaringsdeskundig perspectief.

Kosten

NVTZ-leden: € 645,-
Niet-leden: € 806,25

Deze sessie is bedoeld voor personen die al toezichthouder zijn. Bent u nog geen toezichthouder maar wel oriënterend naar deze functie? Dan verwijzen we u graag naar de "Oriëntatiesessies voor de aankomende toezichthouder in zorg en welzijn".

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de opleiding brengen wij u 50% van de kosten in rekening. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de opleiding brengen wij u 100% van de kosten in rekening. Bij verplaatsing van een opleidingsdag zijn wij genoodzaakt om €95,- locatiekosten in rekening te brengen. U kunt zich natuurlijk altijd, zonder extra kosten, laten vervangen door een collega toezichthouder; informeer ons hierover per mail. De NVTZ Academie behoudt zich het recht voor de datum van de opleiding, de locatie of de kosten te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd. Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar academie@nvtz.nl 

Themabank: Ondersteuning van RvT, Informatievoorziening en werkbezoek
Thema: Sturing
Doelgroep: Meer ervaren
Doel: Kennis, Ervaringen delen
Tijdsduur: 1 dag
Home PublicatiesAgendaOpleidingen
Goed Toezicht
Inloggen