Opleiding

Juridisch kader van bestuur en toezicht

Inclusief korte actualisatie Wet Bestuur en Toezicht Rechtpersonen (WBTR), Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en Zorgbrede Governance Code 2022

Vanuit juridisch oogpunt raakt men niet snel uitgepraat over bestuur en toezicht. Is er daadwerkelijk sprake van juridisering van de zorgsector? En bij onze zorginstelling? Behelst dat het zorgproces of ook de inrichting van de organisatie (governance)?  Wat is het verschil tussen een juridisch en een wettelijk kader? Wat is de hiërarchie tussen wet, statuten, codes, reglementen, besluiten? Wanneer is er sprake van onbehoorlijk bestuur en toezicht?

Deze masterclass biedt inzicht in onderliggende juridische thema’s. Een inleiding in het recht die uitmondt bij de voor de toezichthouder relevante juridische vragen.

Als vertrekpunt nemen wij het recht als een sociaal-maatschappelijk instrument. Recht in continue wisselwerking met het gedrag van personen. Gedrag dat ook bij zorginstelling tot uiting komt, corporate governance geheten.

Deze masterclass vermijdt de opsomming van wetsartikelen, maar zoomt in op de juridische uitgangspunten en verbanden voor bestuur en toezicht.

Werkwijze en  Doelgroep
Van de deelnemers wordt verwacht dat zij zelf vooraf bepaalde kennis tot zich nemen. Deze informatie wordt via een E-learning-omgeving beschikbaar gesteld. Tijdens de bijeenkomst staan interactie, inzicht en samenhang centraal.

De masterclass richt zich op de niet juridisch geschoolde toezichthouder. Bestuurders en bestuurssecretarissen zijn ook van harte welkom.

Onderwerpen

  • Hiërarchie van rechtsbronnen;
  • Vanuit juridische invalshoek duiden van goed bestuur en toezicht;
  • Taak, norm en functioneren van bestuur en toezicht;
  • Update Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR), Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en de nieuwe Governancecode Zorg 2022;
  • Tegenstrijdig belang en aansprakelijkheid.

Wat brengt deze sessie u?

  • Inzicht in de juridische werking van bestuur en toezicht;
  • Het kunnen plaatsen van de juridische invloed op corporate governance;
  • Inzicht in de actualiteiten rondom juridische ontwikkelingen;
  • Dialoog en contact met vakgenoten;
  • Best practices inzake functioneren van bestuur en toezicht.

Kosten

NVTZ-leden: €545,-
Niet-leden: €681,25

 
Themabank: Ondersteuning van RvT, Juridische kaders / formele externe verhoudingen
Thema: Strategie, Sturing
Doelgroep: Minder ervaren, Meer ervaren
Doel: Kennis, Inzicht opdoen van andere deelnemers, Ervaringen delen
Tijdsduur: 1 dag
Home PublicatiesAgendaOpleidingen
Goed Toezicht
Inloggen