Training

Professionaliseringsprogramma Meerwaarde van de Raad van Toezicht

Per 1 januari 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking getreden. Onderdeel van deze nieuwe wet is dat het intern toezicht, bestaande uit drie personen, voor een grotere groep zorgaanbieders verplicht wordt. Het 'Professionaliseringsprogramma Meerwaarde van de Raad van Toezicht' heeft als doel om de zorgaanbieders samen met haar (aankomende) intern toezichthouders een goede basis te geven om samen het intern toezicht verder op te zetten. 

Het professionaliseringsprogramma ‘Meerwaarde van de Raad van Toezicht’ staat in het teken van de specifieke taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en competenties van de rol van de nieuwe toezichthouder. Door middel van een actueel blended learning aanbod wordt een optimale leercontext aangeboden waarin aankomende en startende toezichthouders zich kunnen bekwamen in hun rol. Er wordt gebruik gemaakt van een online leeromgeving die als platform en informatiebank dient voor de aankomende toezichthouders.

Het professionaliseringsprogramma bestaat uit de volgende aspecten:

1. Meerdere thematische online colleges

Op de speciaal ontwikkelde omgeving worden een reeks compacte thematische colleges aangeboden die relevante kennis en handvatten bieden. Elk college gaat over een specifiek thema die aansluit bij de rol als toezichthouder. Welke rollen dient u als toezichthouder te vervullen? Hoe positioneert een Raad van Toezicht zich ten opzichte van het bestuur? Met welke relevante wet- en regelgeving heeft een zorgorganisatie te maken? Waarop houdt u toezicht? Hoe komt u als toezichthouder aan de juiste informatie? Hoe vult u de maatschappelijke opdracht in? En hoe zorgt u ervoor dat u als raad samen een goed team kan vormen?

Naast de overdracht van theoretische kennis, wordt er concreet een praktijkvoorbeeld van een Raad van Toezicht getoond. Het college wordt afgesloten met uitnodigende vragen om verder met het thema aan de slag te gaan, te reflecteren en het gesprek aan te gaan met het bestuur.

2. Online sessies voor vragen en toelichting

Maandelijks worden er online interactieve sessie georganiseerd via Zoom. Tijdens deze sessies zullen specifieke thema’s in dialoog met een docent en de deelnemers worden besproken. Hier wordt de mogelijkheid geboden om specifieke vragen te stellen en om dieper op een bepaald thema in te gaan.

3. Live bijeenkomst voor netwerk en ontmoeting

Tijdens een live bijeenkomst is er ruimte voor netwerken en het ontmoeten van andere aankomende of startende toezichthouders binnen kleine zorg- en welzijnsorganisaties. Er kan kennis worden gemaakt met de NVTZ en in dialoog wordt in subgroepen gesproken over casuïstiek. Daarnaast is er voldoende ruimte om specifieke vragen te stellen en thema’s te bespreken.

Wat levert het volgen van het professionaliseringsprogramma u en uw intern toezicht op?

Het programma geeft inzicht en handvatten om uw intern toezicht te professionaliseren.  De aankomende of startende toezichthouders worden grondig voorbereid op de rol als toezichthouder binnen kleine zorg- en welzijnsorganisaties. Het programma geeft een goede basis om als toezichthouder en gezamenlijk als raad professioneel te werk te gaan. 

Aanschaf en kosten

Per zorgaanbieder kan het professionaliseringsprogramma voor een bedrag van €995,- worden aangeschaft. Het programma is te volgen door de zorgaanbieder en haar drie toezichthouders. Het professionaliseringsprogramma wordt als geheel aangeboden per organisatie en u kunt hier over een periode van twee jaar gebruik van maken. Uiteraard kunt u het programma ook op individueel niveau volgen. 

Themabank: Werkgeversrol RvT / bezoldiging, Governancecode Zorg 2022
Thema: Strategie, Vaardigheid & effectiviteit, Integraal toezicht
Doelgroep: Minder ervaren
Doel: Kennis, Vaardigheid