Training

Het dashboard voor de toezichthouder

Voor optimale sturing & control

Er is een toenemende behoefte van interne toezichthouders om de complexe werkelijkheid terug te brengen tot overzichtelijke proporties. Dashboards hebben als doel om door middel van kengetallen en indicatoren inzicht te geven in de prestaties van de organisatie op de meest essentiële gebieden (financiën, risico’s, kwaliteit, externe ontwikkelingen, etc.). De kengetallen en indicatoren moeten een afgeleide zijn van de missie, visie en strategie en vervullen daarmee een signaleringsfunctie of het met de zorginstelling de goede kant opgaat.

Tegelijkertijd zijn kengetallen en indicatoren slechts een artefact van een zeer diffuse werkelijkheid. Dit roept vragen op hoe u als toezichthouder adequaat om kunt gaan met dergelijke dashboards. Immers: elk instrument is op zijn best zo goed als zijn gebruiker! Daarom wordt in deze opeleiding tevens ingegaan op de plaats en het gebruik van dit instrument. En belangrijker: het voeren van de goede dialoog met uw raad van bestuur naar aanleiding van de uitkomsten van het dashboard.

Onderwerpen

 • Wat is een dashboard precies en hoe komt u tot dashboards op maat voor de raad van toezicht?;
 • Wat is de relatie tussen dashboards, het managementcontract met de raad van bestuur en het informatiereglement raad van toezicht en raad van bestuur?;
 • De inhoud van een dashboard (financieel, kwaliteit, klantinformatie, etc.);
 • Wat mag u wel en niet verwachten van een dashboard?;
 • Soort kengetallen en indicatoren;
 • Het proces en betrokkenen bij het maken van een dashboard;
 • Weging van (indicatoren) op het gebied van kwaliteit;
 • Het werken met een dashboard bezien vanuit het samenspel met de bestuurder.

Wat brengt deze sessie u en uw raad?

 • Inzicht in welke indicatoren passend zijn voor een dashboard (en dus uw sturing);
 • Achtergronden van het proces om te komen tot een dashboard;
 • Meer zicht op het verhaal achter de indicatoren;
 • Meer inzicht bij het bepalen van uw verwachtingen voor de toekomst.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor leden van Raden van Toezicht die meer grip willen krijgen op het zowel financieel als kwalitatief monitoren van de organisatie.

Kosten

NVTZ-leden: € 645,-
Niet-leden: € 806,25

Deze sessie is bedoeld voor personen die al toezichthouder zijn. Bent u nog geen toezichthouder maar wel oriënterend naar deze functie? Dan verwijzen we u graag naar de "Oriëntatiesessies voor de aankomende toezichthouder in zorg en welzijn".

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de opleiding brengen wij u 50% van de kosten in rekening. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de opleiding brengen wij u 100% van de kosten in rekening. Bij verplaatsing van een opleidingsdag zijn wij genoodzaakt om €95,- locatiekosten in rekening te brengen. U kunt zich natuurlijk altijd, zonder extra kosten, laten vervangen door een collega toezichthouder; informeer ons hierover per mail. De NVTZ Academie behoudt zich het recht voor de datum van de opleiding, de locatie of de kosten te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd. Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar academie@nvtz.nl.

Themabank: Informatievoorziening en werkbezoek, Juridische kaders / formele externe verhoudingen, Duurzaamheid organisatie (financiƫn/vastgoed), BTW
Thema: Strategie, Sturing, Kwaliteit
Doelgroep: Minder ervaren, Meer ervaren
Doel: Kennis
Tijdsduur: 1 dag