Training

Het Nederlandse zorgstelsel

De werking én de belangrijkste veranderingen

Deze compacte eendaagse opleiding geeft een helder overzicht van de werking van het Nederlandse zorgstelsel. Tijdens de sessie worden de rollen en bevoegdheden van de verschillende partijen en instanties in de zorg toegelicht. Ook worden de belangrijkste wetten en financieringssystemen van het Nederlandse zorgstelsel behandeld. Tot slot komen de verwachte beleidsontwikkelingen vanuit de overheid aan de orde. Deze inhoud is cruciaal voor de continuïteit van de zorgorganisaties.

Onderwerpen

 • Feiten en cijfers over de Nederlandse gezondheidszorg;
 • Organisatie werkzaam in de:
  • curatieve zorg;
  • langdurige zorg;
  • jeugdzorg;
  • welzijn en maatschappelijke dienstverlening.
 • Rol van verschillende overheidsorganisaties;
 • Rol van de zorgverzekeraar/het zorgkantoor/de gemeente;
 • Positie van de cliënt;
 • Financiering en bekostiging van de zorg;
 • Belangrijke verwachte (beleids)ontwikkelingen.

Met deze informatie en kennis kunt u beter sparren met de raad van bestuur over de mogelijkheden voor de organisatie en de voorliggende keuzes. Naast een deel theorie wordt er op basis van voor de zorg realistische casuïstiek, een vertaling gemaakt naar de praktijk.

Wat brengt deze sessie u en uw raad?

 • Een gedegen vooruitblik ten aanzien van het zorgstelsel: welke fundamentele keuzes liggen voor ons?;
 • Gedetailleerd inzicht in de concrete veranderingen in financiering van zorg en welzijn;
 • Beter zicht op het totale speelveld, historie en de toekomst;
 • Een beter beeld van de veranderende rollen van de stakeholders;
 • Inzicht in welke impact de veranderingen op de zorgorganisaties hebben.

Doelgroep

Deze eendaagse opleiding is uitermate geschikt voor toezichthouders die nog niet geheel bekend zijn met de zorgsector of personen die een gedegen update met betrekking tot de laatste ontwikkelingen willen hebben.

Kosten

NVTZ-leden: € 545,-
Niet-leden: € 681,25

Deze sessie is tevens toegankelijk voor personen die geen toezichthouder (meer) zijn, maar grote affiniteit hebben met toezicht in de zorg en een bijzonder lidmaatschap hebben.

Themabank: Informatievoorziening en werkbezoek, Veranderend zorglandschap en samenleving, Juridische kaders / formele externe verhoudingen, Corporate governance / toezicht in andere sectoren, Innovatie en ontwikkeling, Jeugdzorg, Eerstelijnszorg, Gehandicaptenzorg, GGZ en forensische zorg, Duurzaamheid organisatie (financiƫn/vastgoed), Mantelzorg en vrijwilligerswerk, Verpleging, verzorging en thuiszorg, Ziekenhuizen
Thema: Integraal toezicht
Doelgroep: Minder ervaren
Doel: Kennis
Tijdsduur: 1 dag
Home PublicatiesAgendaOpleidingen
Goed Toezicht
Inloggen