Training

Toezicht op zorgvastgoed

De kunst om een toekomstbestendige zorgvastgoedportefeuille verantwoord te ontwikkelen en te beheren is een grote uitdaging voor woningcorporaties en zorgorganisaties. Deze organisaties moeten hiervoor beleid ontwikkelen en beslissingen nemen met veel maatschappelijke en financiële consequenties. In deze opleiding nemen we u mee in de wijze waarop u proactief toezicht kunt houden op (zorg)vastgoed. 

Deze opleiding wordt in samenwerking met de VTW Academie (Vereniging van Toezichthouder in Woningcorporaties) georganiseerd en is bestemd voor toezichthouders en commissarissen in de twee maatschappelijke sectoren. Ook wordt deze opleiding aangeboden voor enkel deelnemers vanuit de NVTZ Academie.

Veranderde wet- en regelgeving in de zorg, welzijn en volkshuisvesting in combinatie met een veranderende klantvraag noodzaken woningcorporaties en zorginstellingen om kritisch naar hun zorgvastgoed te kijken. Ontwikkelingen in de zorgsector zijn onder meer het weggevallen van de kapitaalgarantie, het scheiden van wonen en zorg, decentralisaties naar de gemeenten (WMO, Jeugd, Werk en inkomen), de hogere indicatiedrempel voor intramurale zorg en nieuwe contractpartners voor het leveren van zorg. Woningcorporaties hebben te maken met de strakke kaders van de Woningwet, maar ook met de mogelijkheden daarbinnen om (intramuraal) zorgvastgoed te ontwikkelen en te exploiteren.

In alle regio’s in Nederland worden we de komende jaren geconfronteerd met een gordiaanse knoop, die ontstaat door het samenkomen van de vergrijzing van de bevolking, de sterke afname van het aantal mantelzorgers en het grote tekort aan zorgmedewerkers. Dit maakt dat we met elkaar niet alleen een vastgoedvraagstuk hebben, maar ook een organisatie- en samenwerkingsvraagstuk.

In de opleiding onderzoeken we, met de beleidsachtbaan (Rigo) als uitgangspunt, welke rol een commissaris of toezichthouder heeft in het totale proces van vastgoedstrategie, vastgoedontwikkeling en vastgoedbeheer. En hoe daar invulling aan te geven. Hoe houdt u toezicht op de proceskwaliteit? Welke vragen kunt u stellen op strategisch, tactisch en operationeel niveau? Daarnaast wordt up-to-date kennis toegevoegd, die een commissaris of toezichthouder nodig heeft om de juiste vragen te kunnen stellen aan het bestuur en de organisatie.

Deze interactieve opleiding vraagt om een actieve inbreng van deelnemers.

Onderwerpen:

  • Toezichthouden op niveau: de processtappen in de beleidsachtbaan; rol, taak en verantwoordelijkheid Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht;
  • Wet & regelgeving, trends & ontwikkelingen en financiering van zorgvastgoed; 
  • Strategie en investeringsbeslissingen rondom (zorg)vastgoed en het inzichtelijk maken en beheersen van risico’s rondom zorgvastgoed;
  • Actuele casuïstiek rondom toekomstbestendig zorgvastgoed.

Kosten

NVTZ-leden: € 645,-
Niet-leden: € 806,25

Deze sessie is bedoeld voor personen die al toezichthouder zijn. Bent u nog geen toezichthouder maar wel oriënterend naar deze functie? Dan verwijzen we u graag naar de "Oriëntatiesessies voor de aankomende toezichthouder in zorg en welzijn".

Themabank: Risicomanagement, Duurzaamheid organisatie (financiƫn/vastgoed)
Thema: Strategie, Sturing
Doelgroep: Meer ervaren
Doel: Kennis
Tijdsduur: 1 dag
Home PublicatiesAgendaOpleidingen
Goed Toezicht
Inloggen