Opleiding

Strategische keuzes: extern krachtenveld & scenario's

Strategisch intelligent presteren in een dynamisch veld

Tijdens deze eendaagse sessie wordt op basis van een analyse van het externe krachtenveld en de dynamieken in en rond de gezondheidszorg inzicht gegeven in dat complexe strategisch krachtenveld, een vertaling gemaakt naar de strategische scenario’s waar de zorgorganisatie voor kan kiezen en vooral ingezet op vergroting van het eigen strategisch inzicht en rol.

De rol van het toezicht komt aan de orde in relatie tot de turbulentie en strategische moeilijkheden en vraagstukken van dit moment: Hoe dichtbij? Hoe betrokken? Welke criteria voor toetsing? Welk raamwerk voor goed bestuur, ook normatief en qua leiderschap, en beoordeling van het huidige bestuur? Op basis hiervan kan het toezicht zo optimaal mogelijk worden uitgevoerd.

Steven de Waal heeft een goed overzicht ontwikkeld op basis waarvan het externe krachtenveld en de turbulentie adequaat in kaart kan worden gebracht, aan de hand van voorzetten van zijn eigen strategische inzichten in het Nederlands zorgstelsel (‘ChinaZorg’), in het uniek Nederlandse publiek/privaat bestel met ‘maatschappelijke ondernemingen’ en in het nieuwe ‘civil leadership’ dat nodig is vanwege de ‘disruptive power of citizens’, dankzij de moderne ICT- en internet technologie. Op welke grondslagen worden de keuzes gemaakt? Veelal wordt er gestuurd op middelen in plaats van doelen. De juiste definiëring van de prestatievelden (public value) is dan ook van groot belang, juist vanuit toezicht. Vervolgens wordt de koppeling van de analyse naar het eigen handelen gemaakt. Aan de hand hiervan krijgt u inzicht in de belangrijkste dynamieken in de zorg en het beste, strategisch handelen van de zorgorganisatie onder uw toezicht.

Onderwerpen

 • Extern krachtenveld en fundamentele dynamieken in de zorgsector;
 • Afweging belang van continuïteit van zorg en/of continuïteit van zorgorganisatie;
 • Strategische scenario’s: het antwoord van de zorgorganisatie;
 • Definiëring van prestatievelden mede op basis van het externe krachtenveld;
 • De rol van de toezichthouder en de effecten op structuur en cultuur van de governance:
 • Vanuit de maatschappelijke rol van de zorgorganisatie;
 • Uitoefenen van invloed;
 • Van analyse naar handelen.

Wat brengt deze sessie u en uw raad van toezicht?

 • Goed inzicht in de externe ontwikkelingen en het krachtenveld;
 • Deze ontwikkelingen kunt u vertalen naar de strategische opties;
 • De raad van toezicht (inclusief uzelf) en de raad van bestuur leren kritisch te bevragen bij strategische vraagstukken en de goede definitie wat hiermee beoogd wordt (purpose en public value);
 • De eigen organisatievraagstukken in een breder perspectief weten te plaatsen (zoals de noodzakelijke stap naar platformorganisaties);
 • De strategische opties koppelen aan de prestaties op zorg en maatschappelijk gebied van de organisatie.

Kosten

NVTZ-leden: € 545,-
Niet-leden: € 681,25

Deze sessie is bedoeld voor personen die al toezichthouder zijn. Bent u nog geen toezichthouder maar wel oriënterend naar deze functie? Dan verwijzen we u graag naar de "Oriëntatiesessies voor de aankomende toezichthouder in zorg en welzijn".

Themabank: Risicomanagement, Informatievoorziening en werkbezoek, Belanghoudersbeleid (intern en extern), Innovatie van governance (keten- en netwerkgovernance), Corporate governance / toezicht in andere sectoren, Innovatie en ontwikkeling, Boardroom dynamics
Thema: Strategie, Sturing
Doelgroep: Minder ervaren, Meer ervaren
Doel: Kennis, Ervaringen delen
Tijdsduur: 1 dag
Home PublicatiesAgendaOpleidingen
Goed Toezicht
Inloggen