Training

Toezicht op financiën voor niet-financiële toezichthouders

Als non financial een goede gesprekspartner zijn over financiën, control en risico's

De toenemende concurrentie, de stelselherziening en een sterk veranderende bekostiging van zorginstellingen noodzaken tot sterkere sturing en beheersing van zorgorganisaties. De opbrengsten worden meer variabel en het zorgbudget staat onder druk, terwijl de kosten gestaag groeien. Daarnaast is er steeds meer onzekerheid over de verwachte inkomsten. Er moeten keuzes gemaakt worden in het zorgaanbod en een effectieve en efficiënte inrichting van de bedrijfsvoering is essentieel om de gestelde doelen te behalen. Dit vergt van zorginstellingen een andere inrichting van de financiële sturing en transparantie in keuzes en uitvoering.

Veelal is er binnen de raad van toezicht een financieel specialist die zich met name met het domein Financiën bezighoudt. Alle toezichthouders in de raad van toezicht zijn echter mede verantwoordelijk voor het financieel reilen en zeilen van de organisatie. Ook als er een audit commissie is. Voor u als niet-financiële toezichthouder betekent dit dat u op de hoogte moet zijn van de elementaire financiële begrippen om adequaat toezicht te kunnen houden en vooral de juiste vragen te stellen.

Uw kennis moet actueel zijn om de impact van de ontwikkelingen en de noodzakelijke aanpassing van de financiële sturing op een adequate manier te kunnen plaatsen en hierover te kunnen sparren met het bestuur en de overige toezichthouders van de zorginstelling. Een eerste vereiste is het kunnen lezen en interpreteren van de begroting en jaarrekening. Hiervoor is kennis van de belangrijkste financiële begrippen nodig. Is de organisatie financieel gezond? Vervolgens wordt aandacht besteed aan management control: de vertaling van de strategie naar jaarplannen en begroting en het monitoren van de uitvoering. Hoe houdt de raad zicht op de uitvoering?

Onderwerpen

 • Kernbegrippen en basiskennis inzake de begroting, uitvoeringsrapportages en jaarrekening;
 • Financiële sturing en beheer: planning en control;
 • Ratio’s: definitie en betekenis;
 • Vertaling strategie naar performance- en risicomanagement;
 • Cashflow sturing, financiering en vastgoedvraagstukken;
 • De rol van de raad van toezicht bij financiële onderwerpen (onder meer vastgoed).

Wat brengt dit u en uw raad van toezicht?

 • Kennis en achtergrond van de financiële kernbegrippen en indicatoren;
 • Inzicht in de inhoud en vorm van de verschillende interne en externe rapportages;
 • Terug en vooruit kunnen kijken t.a.v. de kosten en de verwachte inkomsten;
 • Bewustwording van de risicogebieden op financieel gebied;
 • Goede gesprekspartner voor financieel specialisten en bestuurders, zonder zelf de specialist te worden.

Kosten

NVTZ-leden: € 645,-
Niet-leden: € 806,25

Deze sessie is tevens toegankelijk voor personen die geen toezichthouder (meer) zijn, maar grote affiniteit hebben met toezicht in de zorg en een bijzonder lidmaatschap hebben.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de opleiding brengen wij u 50% van de kosten in rekening. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de opleiding brengen wij u 100% van de kosten in rekening. Bij verplaatsing van een opleidingsdag zijn wij genoodzaakt om €95,- locatiekosten in rekening te brengen. U kunt zich natuurlijk altijd, zonder extra kosten, laten vervangen door een collega toezichthouder; informeer ons hierover per mail. De NVTZ Academie behoudt zich het recht voor de datum van de opleiding, de locatie of de kosten te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd. Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar academie@nvtz.nl 

Themabank: Risicomanagement, BTW
Thema: Sturing
Doelgroep: Minder ervaren, Meer ervaren
Doel: Kennis
Tijdsduur: 1 dag