Training

Toezicht op kwaliteit

Eendaagse sessie met essentiële kennis voor toezichthouders

Van de moderne toezichthouder wordt verwacht dat hij zicht heeft op kwaliteit in het primaire proces. Tijdens deze compacte eendaagse sessie krijgt u inzicht op welke manier u als toezichthouder zicht krijgt en houdt op de kwaliteit van zorg. Door wie en op welke manier laat u zich informeren? Welke informatiebronnen kunt u gebruiken en welke kwaliteitssystemen zijn te onderscheiden? Hoe geeft u invulling aan het modern toezichthouderschap als het gaat om het ontvangen en juist interpreteren van signalen? Hoe gaat u om met dilemma’s op het gebied van kwaliteit?

Aan de hand van reële casuïstiek wordt een vertaalslag gemaakt naar de zorgpraktijk van de toezichthouder. Tijdens de interactieve sessie worden de deelnemers expliciet uitgenodigd hun ervaringen te delen en dilemma’s in te brengen.

Onderwerpen

 • Dimensies van het begrip kwaliteit;

 • Percepties van kwaliteit;

 • Governance en kwaliteit;

 • Voor- en nadelen van verschillende kwaliteitssystemen en -modellen;

 • Het regelen van goed toezicht op kwaliteit en veiligheid;

 • Indicatoren voor toezicht op kwaliteit en veiligheid;

 • ‘Soft signals’ en het hanteren van dilemma’s;

 • Ambitie en uitdagingen.

Wat brengt deze sessie u en uw raad van toezicht?

 • Elementaire kennis over kwaliteit en kwaliteitssystemen in zorgorganisaties;

 • Koppeling van governance en kwaliteit;

 • Inzicht in wijze van toezicht en sturen op kwaliteit;

 • Overzicht van instituten (incl. hun kerntaken) die zich bezighouden met kwaliteit;

 • Samenspel tussen harde en zachte factoren (waaronder data en menselijk handelen).

Kosten

NVTZ-leden: € 645,-
Niet-leden: € 806,25

Deze sessie is tevens toegankelijk voor personen die geen toezichthouder (meer) zijn, maar grote affiniteit hebben met toezicht in de zorg en een bijzonder lidmaatschap hebben.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de opleiding brengen wij u 50% van de kosten in rekening. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de opleiding brengen wij u 100% van de kosten in rekening. Bij verplaatsing van een opleidingsdag zijn wij genoodzaakt om €95,- locatiekosten in rekening te brengen. U kunt zich natuurlijk altijd, zonder extra kosten, laten vervangen door een collega toezichthouder; informeer ons hierover per mail. De NVTZ Academie behoudt zich het recht voor de datum van de opleiding, de locatie of de kosten te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd. Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar academie@nvtz.nl 

Themabank: Corporate governance / toezicht in andere sectoren, Kwaliteit en veiligheid
Thema: Sturing, Kwaliteit
Doelgroep: Minder ervaren, Meer ervaren
Doel: Kennis
Tijdsduur: 1 dag
Home PublicatiesAgendaOpleidingen
Goed Toezicht
Inloggen