Opleiding

Goed toezicht verdient goede ondersteuning

Het veranderende speelveld van de bestuurssecretaris

Tijdens deze opleiding staan we stil bij de centrale vraag: Wat wordt in de toekomst door de RvT qua ondersteuning gevraagd, zodat deze effectiever kan opereren?

De opleiding kent een drietal delen. Ten eerste het met elkaar kennis maken en inventariseren welke governance actualiteiten er (sector overstijgend) ten aanzien van de RvC/RvT zijn. Ten tweede wordt in gegaan op de ontwikkeling ‘Van secretaris naar governance geweten?’. Wat verwacht de RvT van de bestuurssecretaris? Eén van de onderdelen daarvan wordt speciaal uitgelicht: de dubbelrol en de daarbij behorende positieve en mogelijk negatieve aspecten (dilemma’s). De dilemma’s worden aan de hand van casuïstiek besproken. De gehele dag heeft een interactieve opzet. Het zwaartepunt ligt bij het delen van ervaringen en inzichten met betrekking tot het vak van bestuurssecretaris; niet op de ontwikkelingen in de drie genoemde sectoren.

Doelgroep

Deze eendaagse opleiding is gericht op bestuurssecretarissen en andere inhoudelijke ondersteuners (minimaal 6 maanden werkervaring) van Raden van Toezicht binnen de zorg en welzijn en naast het bestuur het toezichthoudend orgaan ondersteunen.

Deze opleiding wordt in samenwerking met de VTOI-NVTK Academie (Vereniging van Toezichthouders in Onderwijs en Kinderopvang) en de VTW Academie (Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.

Onderwerpen

  • Governance actualiteiten (hoofdlijnen);
  • Wat vraagt Goed Toezicht van de bestuurssecretaris;
  • Ontwikkeling vak bestuurssecretaris: van bestuurssecretaris naar governance geweten;
  • Dubbelrol in ondersteuning RvB en RvT.

Wat brengt deze sessie u?

  • Bewustzijn van de veranderde behoefte aan ondersteuning RvT;
  • Heldere rolbepaling als bestuurssecretaris m.b.t. RvT;
  • Dialoog en contact met vakgenoten;
  • Best practices inzake ondersteunen van de RvT;
  • Bespreken van dilemma’s.

Kosten

NVTZ-leden: € 545,-
Niet-leden: € 681,25

Themabank: Ondersteuning van RvT, Informatievoorziening en werkbezoek, (Mede)zeggenschap en cli├źntenraad, Reflectie en evaluatie, Governancecode Zorg 2022
Thema: Kwaliteit, Integraal toezicht
Doel: Kennis, Inzicht opdoen van andere deelnemers, Ervaringen delen
Tijdsduur: 1 dag
Home PublicatiesAgendaOpleidingen
Goed Toezicht
Inloggen