Opleiding

Goed toezicht verdient goede ondersteuning

Het veranderende speelveld van de ondersteuner van de raad van toezicht

 

 

Een raad van toezicht in de zorg- en welzijnssector heeft met een duidelijke taakverzwaring te maken. De positie van de raad van toezicht is bij zorg- en welzijnsinstellingen steeds centraler komen te staan en het lidmaatschap ervan is meer en meer een vak geworden. De uitvoering van de taken die in de statuten vermeld staan is verbreed en verdiept. Toezichthouders moeten vaker beschikbaar zijn voor de organisatie en zij dienen gedetailleerder dan voorheen op de hoogte te zijn van de inhoud van diverse onderwerpen. Kortom, er is een duidelijke trend dat de raad van toezicht een steeds belangrijkere rol in de organisatie krijgt en dat professionalisering geboden is en reeds gaande is.

Dat vraagt van de raad van toezicht en van de individuele toezichthouder steeds meer inspanning waarbij de inhoudelijke ondersteuning een zeer actuele en relevante kwestie is geworden. Het belang van eigen en eventueel onafhankelijke ondersteuning van de raad van toezicht, in welke vorm en in welke fase dan ook, komt daarbij steeds meer naar voren.

Deze eendaagse sessie is gericht op de bestuurssecretaris en andere inhoudelijke ondersteuners van raden van toezicht binnen de zorgen welzijnssector. Tijdens de bijeenkomst staan we stil bij de centrale vraag: Wat wordt in de toekomst door de raad van toezicht qua ondersteuning gevraagd, zodat deze effectiever kan opereren?

Specifieke doelgroep

Inhoudelijke ondersteuners van de raad van toezicht. Veelal is dit de bestuurssecretaris, maar kan ook een andere functionaris binnen de organisatie of extern aangetrokken zijn.

Onderwerpen

  • Governance actualiteiten;
  • (Toekomstige) ontwikkelingen in toezicht;

  • Wat vraagt Goed Toezicht aan ondersteuning;

  • Ontwikkeling vak ondersteuner; van (bestuurs)secretaris naar governance geweten;

  • Dubbelrol in ondersteuning RvB en RvT.

Wat brengt deze sessie u?

  • Inzicht in de actualiteiten rondom de raad van toezicht;

  • Bewustzijn van de veranderde behoefte aan ondersteuning;

  • Heldere rolbepaling als ondersteuner van de raad van toezicht;

  • Dialoog en contact met vakgenoten;

  • Best practices inzake ondersteunen van de raad van toezicht.

Kosten

NVTZ-leden: € 545,-
Niet-leden: € 681,25

Themabank: Ondersteuning van RvT, Informatievoorziening en werkbezoek, (Mede)zeggenschap en cliƫntenraad, Reflectie en evaluatie, Governancecode Zorg 2022
Thema: Kwaliteit, Integraal toezicht
Doelgroep: Minder ervaren, Meer ervaren
Doel: Kennis, Inzicht opdoen van andere deelnemers, Ervaringen delen
Tijdsduur: 1 dag
Home PublicatiesAgendaOpleidingen
Goed Toezicht
Inloggen