Training

Arbeidsmarkt en strategisch personeelsbeleid

Meer zorg met minder mensen. Arbeidsmarkt en personeelsbeleid in tijden van schaarste

De krappe arbeidsmarkt zet zorgorganisaties flink onder druk. De grote vervangingsvraag door de uitstroom van oudere medewerkers, de forse extra arbeidsinzet die in de ouderenzorg wordt gevraagd en een teruglopend aanbod van adequaat geschoold personeel, kleuren het arbeidsmarktperspectief van de sector. Dat perspectief is vooralsnog blijvend: de komende decennia zal dit beeld wezenlijk niet veranderen. Wat betekent dit voor beleidsopties, ook in het licht van de zorgakkoorden waartoe de sector zich moet verhouden? Waar moeten keuzes worden gemaakt en op welke schaal? Hoe krijgt de Raad van Toezicht zicht op de omvang en impact van deze problematiek en op passende interventies?

In deze opleiding staat beeld- en visievorming over adequaat, langjarig arbeidsmarkt- en personeelsbeleid van organisaties in zorg en welzijn. Bram de Gier en Astrid Westerbeek nemen u mee in actuele kennis en inzichten over de arbeidsmarkt in brede zin en specifiek die van zorg en welzijn. Wat zijn de belangrijkste elementen en bewegingen? Wat hebben organisaties (gezamenlijk) te doen als het gaat om:

 • de aantrekkelijkheid van de sector;
 • het organiseren van adequate routes voor zij-instromers en herintreders;
 • het voorkomen van een loonkostenspiraal door concurrentie op arbeidsvoorwaarden;
 • het keren van de zzp-trend;
 • het ombuigen van de breed ervaren werkdruk en een toenemend verloop naar autonomie, goed werk en werkplezier;
 • het anders inrichten van werkprocessen en het (her)invoeren van nieuwe functies?

Het zijn stuk voor stuk onderwerpen met serieuze impact die beeld- en visievorming door Raden van Toezicht vragen.

Onderwerpen

 • Beeld van de arbeidsmarkt: hoe steekt de arbeidsmarkt van zorg en welzijn in elkaar, welke factoren en partijen hebben invloed en hoe staat het ervoor?
 • Van beeld naar betekenis: wat betekent dat voor de branche, de regio en de organisatie?
 • Regeren is vooruitzien: relevante invalshoeken voor strategisch personeelsbeleid aan de hand van nieuwe ontwikkelingen, voorbeelden en dilemma’s.

Wat brengt deze opleiding u en uw Raad van Toezicht?

 • Inzicht in de actuele arbeidsmarktsituatie voor de organisatie en kennis van relevante kengetallen;
 • Handvatten voor het beoordelen van en meedenken over strategisch risicomanagement op personeelsbeleid;
 • Inspiratie door nieuwe ontwikkelingen en voorbeelden;
 • Verrijking van kennis en ervaring door het bespreken van dilemma’s en casussen met collega-toezichthouders;
 • Inspiratie voor een constructieve dialoog met de raad van bestuur.

Kosten

NVTZ-leden: € 545,-
Niet-leden: € 681,25

Deze sessie is tevens toegankelijk voor personen die geen toezichthouder (meer) zijn, maar grote affiniteit hebben met toezicht in de zorg en een bijzonder lidmaatschap hebben.

Themabank: Persoonlijke factor
Thema: Strategie
Doelgroep: Minder ervaren, Meer ervaren
Doel: Kennis, Vaardigheid, Inzicht opdoen van andere deelnemers, Reflectie, Ervaringen delen
Tijdsduur: 1 dag
Home PublicatiesAgendaOpleidingen
Goed Toezicht
Inloggen