Training

Effectieve communicatie in de boardroom

Vragen stellen, doorvragen, open staan voor de mening van anderen en kunnen beïnvloeden, natuurlijk met behoud van goede verhoudingen. Tot de kern van een voorgenomen bestuursbesluit komen om vervolgens een goed onderbouwd standpunt te bepalen. Dit alles stelt hoge eisen aan het communicatieve vermogen van toezichthouders. Versterk jezelf en werk aan positief gedrag en een constructieve cultuur in de boardroom.

Tijdens de mondelinge behandeling is het belangrijk om zaken te verduidelijken en om een besluit goed gefundeerd te kunnen goedkeuren. De toezichthouder moet kunnen (door)vragen om zo maximale informatie te verkrijgen. Het is een kunst om bij scherp doorvragen de relatie met de bestuurder constructief te houden. In het gesprek in de raad gaat het om de meerwaarde van een divers samengesteld team tot zijn recht te laten komen, zeker bij het goedkeuren van voorgenomen bestuursbesluiten. Leer sterke punten te benutten en neem de regie als het nodig is.

Voor de individuele toezichthouder gaat het erom gehoor te vinden voor de eigen inzichten en opvattingen en tegelijk open te blijven staan voor de inbreng van anderen, natuurlijk inclusief de bestuurder(s). Dit alles stelt eisen aan het communicatieve vermogen van alle betrokkenen en aan de attitudes en cultuur in de boardroom.

Deze opleiding beoogt het inzicht en de sensitiviteit voor de processen in de boardroom te vergroten. Ook worden tactieken en technieken aangereikt om de communicatie tussen de raad en de bestuurder en onderling binnen de raad verder te professionaliseren. Het op constructieve wijze de regie kunnen en durven nemen is een wezenlijk aspect. Deelnemers krijgen praktische handvatten en persoonlijke tips, mede op basis van reflectie op situaties uit de praktijk en korte oefeningen.

Deze opleiding wordt in samenwerking met de VTW Academie (Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties), de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) en de VTH Academie (Vereniging van Toezichthouders in Hogescholen) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de vier maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.‚Äč

Onderwerpen

  • Communicatie gerelateerd aan de rol en positie van de raad;
  • De kunst van het vragen stellen en de effecten ervan;
  • Constructieve communicatietechnieken;
  • Verschillende manieren om dezelfde boodschap te brengen;
  • Het effectief bespreken van vraagstukken;
  • Diverse inzichten om tot optimale besluitvorming te komen;
  • Handvatten om draagvlak te verkrijgen voor uw standpunt.

Kosten

NVTZ-leden: € 645,-
Niet-leden: € 806,25

Deze sessie is bedoeld voor personen die al toezichthouder zijn. Bent u nog geen toezichthouder maar wel oriënterend naar deze functie? Dan verwijzen we u graag naar de "Oriëntatiesessies voor de aankomende toezichthouder in zorg en welzijn".

Themabank: Boardroom dynamics
Thema: Vaardigheid & effectiviteit
Doelgroep: Minder ervaren, Meer ervaren
Doel: Vaardigheid, Inzicht opdoen van andere deelnemers, Reflectie, Ervaringen delen
Tijdsduur: 1 dag
Home PublicatiesAgendaOpleidingen
Goed Toezicht
Inloggen