Training

Oriëntatiesessies aankomende toezichthouder voor meer diversiteit

Voor young professionals en mensen met een multiculturele achtergrond

Het is meer en meer van belang dat raden van toezicht qua samenstelling van haar leden ook de samenleving representeren. Ook om goed in te spelen op de ontwikkelingen in de samenleving en de diensten van de zorgorganisatie daar goed op aan te laten sluiten. NVTZ neemt daarom samen met de regiepartner van de NVTZ Academie, Avicenna Academie voor Leiderschap, het initiatief om doelgroepen die minder gerepresenteerd zijn in de raden van toezicht te enthousiasmeren voor deze rol en raden van toezicht te stimuleren om hiervoor open te staan. Het programma wordt deels financieel ondersteund door bovenstaande partijen.

Deze opleiding wordt in samenwerking met de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de twee maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.

Doelgroep
De ‘Oriëntatiesessies aankomende toezichthouder voor meer diversiteit binnen raden van toezicht’ zijn specifiek gericht op young professionals (tot 40 jaar), die de ambitie hebben zich het vak van toezichthouder eigen te maken. Daarnaast is het ook bedoeld voor mensen met niet alleen expertise in een bepaald vakgebied maar ook met een multiculturele achtergrond, die ervoor kiezen om binnen een raad van toezicht specifieke kennis in te brengen waar het gaat om multiculturele aspecten binnen de sector. De deelnemers behoeven geen achtergrond in zorg/welzijn/onderwijs/kinderopvang te hebben, maar dienen wel serieuze interesse te hebben hierin.

Inhoud en opzet
Het programma bestaat uit een tweetal interactieve eendaagse sessies en een terugkombijeenkomst. De sessies worden begeleid door een kerndocent. De kerndocent draagt zorg voor een optimaal leerklimaat en verzorgt tevens een deel van de sessies. De sessies zijn interactief van opzet. Daarbij werken we met een combinatie van kennisinput van experts en uitwisseling van visies en ervaringen van de deelnemers.

Leerervaringsplek raad van toezicht
Onderdeel van het programma is een leerervaringsplek waarbij u enkele keren aanwezig bent tijdens vergaderingen van een raad van toezicht. Samen met de raad van toezicht in kwestie formuleert u een bijpassende opdracht waar op gefocust wordt gedurende deze leerervaringsplek.  De NVTZ Academie helpt u met het zoeken naar een leerervaringsplek van circa een halfjaar. U kunt uiteraard ook zelf een leerervaringsplek aandragen binnen een RvT. Ter aanvulling hierop willen we graag meegeven dat het niet noodzakelijk is om al een leerervaringsplek te hebben tijdens de cursusdagen. Het is geen vereiste om de cursusdagen op niveau te kunnen volgen.

Onderwerpen

 • Het profiel van de toezichthouder;

 • De context waarin de toezichthouder opereert;

 • Op welke wijze kan de eigen achtergrond van meerwaarde zijn in de raad van toezicht;

 • De vraag of het profiel van de toezichthouder passend is voor de deelnemer.

Wat brengt dit programma u?

 • Inzicht in de rol van de toezichthouder en de werkwijze in de raad van toezicht;

 • Kennisverwerving in de context waarin de toezichthouder opereert;

 • Bepalen of de rol van toezichthouder iets voor u is;

 • Inzicht in het werving- en selectieproces;

 • Tips over welke manier u zich het beste kunt profileren om een toezichthoudende functie te verwerven.

Dag 1

Dagdeel 1: Kennismaking met de rol en context van toezichthouder
Tijdens deze sessie staat het door de NVTZ nieuw ontwikkelde profiel voor de toezichthouder centraal.

 • Kennismaking met de NVTZ door middel van een bijdrage vanuit de NVTZ;

 • Wie is de toezichthouder (waarvoor is hij/zij van belang)?;

 • Verschillende dimensies van het vak van toezichthouder: wat wordt er verwacht van het externe toezicht, de stakeholders, de belanghebbenden en waar staat de toezichthouder in dit krachtenveld?; 

 • Ontwikkeling van de raad van toezicht;

 • Positie en belang van de voorzitter van de raad van toezicht;

 • Het samenspel tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur;

 • Good governance;

 • Kenmerken van en ontwikkelingen in de zorgsector.

Dagdeel 2: Het profiel van de toezichthouder
Tijdens dit dagdeel wordt er meer ingezoomd op de volgende elementen:

 • Profiel van de nieuwe toezichthouder;

 • Benodigde competenties en attitude voor goed toezichthouden;

 • De rol van de toezichthouder als individu en binnen het team;

 • Verantwoordelijkheden, rollen, taken en aansprakelijkheid;

 • (Financiële) vergoeding;

 • Het juridisch kader.

Dag 2

Dagdeel 1: Visie op toezichthouden

 • Visie op toezichthouden in de zorg;

 • Het toezichtskader;

 • Diverse experts in raden van toezicht;

 • Boardroom dynamics.

Dagdeel 2: In gesprek gaan over het toezichthouderschap
De kerndocent heeft ruimschootse ervaring in raden van toezicht. Deelnemers kunnen met de kerndocent en met elkaar in gesprek gaan over bijvoorbeeld:

 • Het nieuw binnenkomen in een bestaande raad van toezicht;

 • Invloed krijgen;

 • Dilemma’s voor de beginnende toezichthouder;

 • Risicogebieden.

Dag 3 (Terugkomdag)

Dagdeel 1: Werving & selectie

Bezien vanuit de zorgorganisatie:

 • Het wervingsproces van een nieuwe toezichthouder;

 • Profielbepaling (binnen de bestaande raad van toezicht);

 • Behoefte aan soort expertise;

 • Generalist of specialist.

Bezien vanuit de kandidaat:

 • Curriculum vitae;

 • Eigen competenties;

 • Vindplaatsen van vacatures;

 • Het selecteren van vacatures;

 • Het solliciteren;

 • De functie van netwerken;

 • Valkuilen;

 • Tips voor de juiste aanpak en profilering.

Dagdeel 2: Is de rol van toezichthouder passend?
Tijdens het laatste dagdeel staat centraal of de deelnemer de rol van toezichthouder op zich wil en kan nemen. De aangereikte inzichten over de rol, positie, context, risico’s en randvoorwaarden staan hierbij centraal. Op een interactieve wijze en via dialogen met andere deelnemers en de kerndocent komt de deelnemer tot een eigen beeld.

Selectieprocedure
Er worden maximaal 15 deelnemers geselecteerd op basis van interesse, CV en geschiktheid. Na het aangeven van uw interesse ontvangt u van ons de selectieprocedure.

Deze driedaagse leergang is een goede voorbereiding op Leergang ‘De nieuwe toezichthouder in zorg & welzijn’. Wij raden u aan, wanneer u een toezichthoudende functie hebt verkregen, deze vervolgleergang te volgen ter verdieping van uw kennis.

Kosten
‚Äč
NVTZ-leden en niet-leden: € 895,-

Themabank: Ondersteuning van RvT, Informatievoorziening en werkbezoek, Belanghoudersbeleid (intern en extern), Jeugdzorg, Eerstelijnszorg, Gehandicaptenzorg, GGZ en forensische zorg, Mantelzorg en vrijwilligerswerk, Verpleging, verzorging en thuiszorg, Welzijn, Ziekenhuizen
Thema: Integraal toezicht
Doelgroep: Minder ervaren
Doel: Kennis, Ervaringen delen
Tijdsduur: 3 dagen
Home PublicatiesAgendaOpleidingen
Goed Toezicht
Inloggen