Training

Toezicht op duurzaamheid

Maatschappelijk verantwoord ondernemen met profijt voor de organisatie

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen is een actueel thema. Ook voor maatschappelijke organisaties als zorg- en welzijnsorganisaties. In dit programma bespreken we de actuele thema’s op het gebeid van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen, in het algemeen en specifiek voor zorg- en welzijnsorganisaties. Wat betekent duurzaamheid concreet voor deze doelgroep? En wat is het belang?

Thema’s en dilemma’s in duurzaamheid variëren per sector en per organisatie. Thema’s gaan van klimaat en energie, biodiversiteit, circulaire economie, mensenrechten, veiligheid, sustainable development goals etc. In dit programma focussen we op al deze thema’s en de relevantie hiervan voor de gezondheidssector.

U krijgt inzicht in het instrumentarium waarmee organisaties duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen kunnen managen. Maar al te vaak blijft duurzaamheid beperkt tot het opstarten van een aantal projecten, zonder dat duurzaamheid werkelijk wordt ingebed in de organisatie. Besluitvorming over maatschappelijk verantwoord ondernemen is vaak lastig: dilemma’s tussen verschillende doelen. We bespreken actuele voorbeelden van organisaties in verschillende stadia van maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid.

In hoeverre staat duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen op de agenda van de toezichthouder? We verkennen in welke aspecten van de toezichthoudende rol, duurzaamheid en maatschappelijk ondernemen terug komt (of zou kunnen komen). Ook staan we stil bij toekomstige ontwikkelingen op het gebied van toezicht en duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Het programma is interactief opgezet, met theorie en voorbeelden uit de praktijk en veel inbreng voor eigen vragen en cases. Deelnemers worden uitgenodigd praktijkvoorbeelden in te brengen.

Onderwerpen

 • Definiëren van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen;

 • Relevante thema’s op het gebied van duurzaamheid in zorg & welzijn;

 • Redenen waarom een organisatie zich met duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord bezighoudt;

 • Aanbrengen van focus voor de organisatie in het brede – vaak container – begrip duurzaamheid;

 • Verschillende stadia van duurzaamheid/maatschappelijke verantwoord ondernemen in organisaties;

 • Duurzaamheid en de rol van de toezichthouder: in welke aspecten van toezicht komt duurzaamheid terug;

 • Gebruik van instrumenten bij het toezicht op duurzaamheid;

 • Duurzaamheid en geïntegreerde besluitvorming;

 • Ontwikkelingen in regelgeving ten aanzien van toezicht en duurzaamheid.

Wat brengt deze sessie u en uw raad van toezicht?

 • Kennis over duurzaamheid in het algemeen en actuele thema’s;

 • Inzicht in de vertaling van duurzaamheid naar zorg-welzijnsorganisaties;

 • Inzicht in de instrumenten voor het monitoren van duurzaamheid in organisaties;

 • Hoe om te gaan met duurzaamheid dilemma’s in besluitvorming;

 • Bewustzijn in de rol van toezichthouder van de relevantie van duurzaamheid voor de organisatie;

 • Kennis en inzicht hoe duurzaamheid past in de taken van de toezichthouder.

Kosten

NVTZ-leden: €645,-
Niet-leden: €806,25

Themabank: Duurzaamheid organisatie (financiƫn/vastgoed)
Thema: Strategie
Doelgroep: Minder ervaren, Meer ervaren
Doel: Kennis, Inzicht opdoen van andere deelnemers
Tijdsduur: 1 dag
Home PublicatiesAgendaOpleidingen
Goed Toezicht
Inloggen