Training

InnovatietripNL voor Toezichthouders

Unieke tweedaagse tour langs innovatieve organisaties speciaal voor de open minded toezichthouder. 

Tijdens de tweedaagse Innovatietrip krijgt u zicht op hoe organisaties zowel binnen als buiten de zorg omgaan met innovaties. Wat kan de zorg leren van andere sectoren? Hoe kunt u als toezichthouder zicht houden op zorginnovaties? De Innovatietrip geeft een unieke inkijk bij diverse innovatieve organisaties, levert een uitbereiding van uw netwerk op en geeft inspiratie om vanuit een ander perspectief te kijken. 

De zorg staat voor grote uitdagingen. De kosten en de vraag nemen door vergrijzing continu toe. Het aantal zorgprofessionals dat die zorg moet leveren is echter nu al te klein en dat tekort zal de komende jaren alleen maar toenemen. Dit roept om een andere aanpak. Zorginnovatie biedt een oplossing, doordat er door slimme ondersteuning met minder mensen meer zorg geleverd kan worden met minder administratieve lasten. Natuurlijk gebeuren er al mooie dingen in de zorg: op technologisch gebied, qua functiedifferentiatie, meer gebruik van data, meer aandacht voor de kennis en ontwikkeling van zorgprofessionals, maatwerk naar de cliënt en kleinschalige dienstverlening. Er zijn echter ook vele andere sectoren die voor soortgelijke uitdagingen staan en door innovatie substantiële resultaten behalen. Wat kunnen we daar in de zorg van leren?

In de NVTZ publicatie ‘De rol van de raad van toezicht bij innovatie’ wordt vanwege het strategisch belang van innovatie, geadviseerd het een vast agendapunt te maken tijdens de RvT-vergaderingen. Daarnaast bevestigen verschillende onderzoeken dat de kennis op het gebied van innovatie in raden van toezicht beperkt is en dat daarnaast het kennisniveau door hen wordt overschat. Deskundigheidsbevordering is dus hard nodig.

Op deze unieke tweedaagse studiereis in Nederland met dertig andere ‘openminded’ toezichthouders wordt u meegenomen langs een groot aantal organisaties binnen en buiten de zorg die succesvol in staat zijn om te innoveren. U zult een inkijkje krijgen in de uitdagingen die zij hebben en hoe zij die te lijf gaan. Wat is nodig om versnelling en ook nieuwe ideeën te krijgen, wat zijn belemmeringen en op welke manier kan de toezichthouder een rol vervullen om de volgende stap in de ontwikkeling te brengen? Daarnaast zult u ook uitgebreid worden bijgepraat over zorginnovaties die nu en in de toekomst een grote rol zullen spelen in het te lijf gaan van de uitdagingen in de zorg.

Gedurende de trip is uitgebreid de tijd voor inspiratie, discussie en het vertalen naar de eigen organisatie.

Programma

We bezoeken de volgende organisaties*:

Dag 1

Microsoft

Empower every person and every organization on the planet to achieve more. Deze krachtige missie van Microsoft kunnen we in de zorg hard gebruiken. Op het nieuwe hoofdkantoor van Microsoft Nederland op Schiphol zullen verschillende experts u bijpraten over onderwerpen als informatiebeveiliging, big data en digitalisering van zorgprocessen.

Marente

Marente is een VVT-organisatie in de Rijn-, Duin- en Bollenstreek met ruim 25 wijkteams, 10 woonzorglocaties, diverse dagcentra en een revalidatiecentrum. Tijdens dit bezoek zal er o.a. worden stilgestaan bij de zeer noodzakelijke samenwerking in de regio en de manier waarop Marente zich door (sociale) innovatie voorbereidt op de toekomst. Hierbij zal ook de rol van de Raad van Toezicht belicht worden.

PostNL 

Ruim 70% van de zorg bestaat uit logistiek. Als expert op het gebied van logistiek zet PostNL sinds enkele jaren vol in op zorg. Dit doen ze door verschillende succesvolle samenwerkingen met zorgorganisaties aan te gaan. Door vanaf het begin mee te denken ontstaat er synergie. Diverse casus worden besproken, maar daarnaast wordt ook een disitributiecentrum bezocht.


Dag 2

citizenM 

citizenM is een Nederlandse hotelketen en heeft de filosofie dat veel reizigers graag zelf dingen willen regelen als dat voorkomt dat ze moeten wachten. Dus het inchecken doe je bij citizenM gewoon zelf, in plaats van wachten tot de mensen die net voor je binnenkwamen, geholpen zijn. Dit levert ook tijdswinst op voor het personeel, zodat die zich in plaats van op functionele zaken (registratie, keycards aanmaken) kan richten op het verbeteren van het verblijf van de gast. Een parallel met de zorg is snel te trekken, omdat ook daar zelfregie hot topic is met stijgende vergrijzing en een tekort aan zorgmedewerkers. Bij citizenM leren we met tal van voorbeelden hoe zelfregie een win-win op kan leveren. Uiteraard overnachten we hier ook, zodat u het ook zelf kunt ervaren.

Hogeschool Rotterdam en ErasmusMC

De Hogeschool Rotterdam werkt zeer succesvol samen met zorgaanbieders in de regio. In het ErasmusMC hebben zij de Create4Care studio opgericht, met als doel praktijkproblemen op te lossen door slimme technische innovaties. De samenwerking tussen studenten van allerlei studies en zorgmedewerkers zorgt voor baanbrekende innovaties waar we uitgebreid over te horen zullen krijgen. 

Rotterdam Innovation Dock

Bij dit bezoek maken we kennis met RDM Rotterdam als innovatielocatie. Diverse innovatieve bedrijven zullen worden bezocht waarbij er inzicht wordt verkregen op de manier waarop innovaties zijn ontstaan.

*Deze organisaties zijn onder voorbehoud.

Onderwerpen

  • Innovatie binnen en buiten de zorg
  • Toezicht op zorginnovatie
  • Wat kan de zorg leren van andere sectoren?

Wat brengt deze sessie u en uw raad van toezicht?

  • Zicht op hoe andere sectoren omgaan met innovatie;
  • Zicht op de rol van de toezichthouder bij innovaties;
  • Een uitbreiding van uw netwerk;
  • Inspiratie om vanuit een ander perspectief te kijken.

 

Verrassend om daadwerkelijk te zien hoeveel meerwaarde er ligt in het domeinoverstijgend denken bij de bedrijven en instellingen die we hebben bezocht.

Werkvorm, inspiratie en brede, ontspannen interactie tussen deelnemers.

Je komt op plaatsen waar je normaal niet bij kunt.

Fijn om in een open sfeer samen met andere toezichthouders in andere contexten te komen en daarover met elkaar het gesprek te voeren welke stimulerende rol we zelf daarin kunnen spelen.


 

Begeleiders

InnovatietripNL is een initiatief van en wordt begeleid door Christian Vader (ziekenhuisapotheker/medisch manager) en Joris Arts MHA (apotheker, toezichthouder en bestuurder). Beiden hebben inmiddels meerdere Innovatiereizen in de zorg georganiseerd. 

Leaflet

Kosten

NVTZ-leden: €1.695,-
Niet-leden: €2.118,75

Dit is een all-in prijs met overnachting, busreis, catering en begeleiding. 

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de opleiding brengen wij u 50% van de kosten in rekening. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de opleiding brengen wij u 100% van de kosten in rekening. Bij verplaatsing van een opleidingsdag zijn wij genoodzaakt om €95,- locatiekosten in rekening te brengen. U kunt zich natuurlijk altijd, zonder extra kosten, laten vervangen door een collega toezichthouder; informeer ons hierover per mail. De NVTZ Academie behoudt zich het recht voor de datum van de opleiding, de locatie of de kosten te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd. Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar academie@nvtz.nl.

Themabank: Informatievoorziening en werkbezoek, Veranderend zorglandschap en samenleving, Innovatie van governance (keten- en netwerkgovernance), Corporate governance / toezicht in andere sectoren, Innovatie en ontwikkeling
Thema: Strategie
Doelgroep: Minder ervaren, Meer ervaren
Doel: Kennis, Inzicht opdoen van andere deelnemers, Ervaringen delen
Tijdsduur: 2 dagen

Bijlagen

  • (2 MB)
Home PublicatiesAgendaOpleidingen
Goed Toezicht
Inloggen